Wojciech Kurzydło
Wojciech Kurzydło
asystent CMUJ
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The use of computer-assisted image analysis in measuring the histological structure of the human median nerve
E Mizia, KA Tomaszewski, GJ Lis, G Goncerz, W Kurzydło
Folia Morphologica 71 (2), 82-85, 2012
162012
Blood vessels of the shin—anterior tibial artery—anatomy and embryology—own studies and review of the literature
T Bereza, J Skrzat, I Mróz, A Pasternak, K Tomaszewski, E Mizia, ...
Folia Medica Cracoviensia, 2016
132016
Blood vessels of the shin—posterior tibial artery—anatomy—own studiesand review of the literature
P Chmielewski, Ł Warchoł, I Mróz, M Malczak, J Jaworek, E Mizia, ...
Folia Medica Cracoviensia, 5-9, 2016
62016
Inferior tibiofibular joint (tibiofibular syndesmosis)—own studies and review of the literature
T Bereza, I Mróz, E Mizia, W Kurzydło, P Bachul, J Jaworek, M Konarska, ...
Folia Medica Cracoviensia, 2015
62015
Median nerve thenar motor branch anatomical variations
E Mizia, KA Tomaszewski, G Goncerz, W Kurzydło, J Walocha
Folia Morphologica 71 (3), 183-186, 2012
62012
Vascular density of inferior tibiofibular joint—cadaveric experimental study
Ł Warchoł, I Mróz, E Mizia, J Zawiliński, P Depukat, W Kurzydło, ...
Folia Medica Cracoviensia, 2017
42017
Zakażenia układu moczowego u pacjentów po udarze mózgu–doniesienie wstępne
ME Wodzińska, A Doryńska, B Stach, A Bober, W Kurzydło, A Hopek, ...
Rehabilitacja Medyczna 17 (1), 2013
32013
Do anthropometric measurements of the hand impact the histological structure of the human median nerve at the level of the carpal tunnel?
K Tomaszewski, I Tomaszewska, W Kurzydło, J Skrzat, A Matuszyk, ...
Folia Medica Cracoviensia 52 (1-2), 2012
32012
Structured-light 3D scanner in use to assess the human body posture in physical therapy-a pilot study.
DMM Kurzydlo W, Stach B, Bober A, Wodzinska M
Folia Medica Cracoviensia 54 (1), 21-35, 2014
22014
Selected methods of trajectory planning of the upper limb exoskeleton
S Głowiński, W Kurzydło
population 4, 9, 2014
12014
Możliwości zastosowania osteopatii craniosacralnej jako neuroterapii u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych
G Mańko, W Kurzydło
Acta Elbingensia 38 (3), 2018
2018
Anatomy Trains Modelling Based on Photogrammetric Data
MM Długosz, W Kurzydło
Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, 264-274, 2017
2017
Analysis of the connection between pain, disability and a radiological image determining the treatment process
G Mańko, A Kuśnierczyk, M Pieniążek, W Kurzydło
Polish Hyperbaric Research 56 (3), 53-62, 2016
2016
Human body posture as a source of information about selected diseases
MM Długosz, W Kurzydło
Bio-Algorithms and Med-Systems 12 (1), 19-23, 2016
2016
Otępienie i depresja po udarze mózgu
ME Wodzińska, A Doryńska, B Stach, A Bober, W Kurzydło, J Szkarłat, ...
Rehabilitacja Medyczna 18 (1), 2014
2014
Urinary tract infections in a group of post-stroke patients-a preliminary report
ME Wodzińska, A Doryńska, B Stach, A Bober, W Kurzydło, A Hopek, ...
Rehabilitacja Medyczna 17 (1), 2013
2013
Znoszenie barier architektonicznych i dostosowanie obiektu użyteczności społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo na przykładzie Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w …
G Mańko, J Zyznawska, W Kurzydło, B Stach
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
2012
Dementia and depression after stroke
M Wodzińska, A Doryńska, B Stach, A Bober, W Kurzydło, J Szkarłat, ...
3D Scanning in Myofascial Dysfunction Detection
W KURZYDLO, MM DLUGOSZ
Urinary tract infections in a group of post-stroke patients–a preliminary report ZakaŜenia układu moczowego u pacjentów po udarze mózgu–doniesienie wstępne
ME Wodzińska, A Doryńska, B Stach, A Bober, W Kurzydło, A Hopek, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20