Mariusz Wszołek
Mariusz Wszołek
University of Social Sciences and Humanities SWPS
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność
T Brown, B Katz, M Höffner, M Grech, M Wszołek
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, 2016
35*2016
Reklama—operacjonalizacja pojęcia
M Wszołek
Wydawnictwo Libron, 2015
20*2015
Kapitał niestety nie () ludzki
M Fleischer, M Wszołek
Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, 2014
172014
Reklama - perspektywa empiryczna
Wszołek
Libron 1, 209, 2016
92016
Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu–wyniki badań empirycznych
M Wszołek, K Moszczyński
Wydawnictwo LIBRON, 2017
62017
Teoria i praktyka projektowania (komunikacji)
M Wszołek
Libron Kraków, 2021
32021
Droga przez mękę–proces projektowania komunikacji
M Wszołek
W: J. Pacuła (red.), Góry i wędrowanie. Prace ofiarowane Profesorowi …, 2014
32014
Słownik polszczyzny rzeczywistej
J Komunikant
Siłą rzeczy fragment, 2011
32011
Systemowa mechanika zmiany—innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji
M Wszołek
Dziennikarstwo i Media 8, 133-142, 2017
22017
Strategic design jako metoda pracy kreatywnej
M Wszołek
W: T. Bielak, R. Pysz (red.), Dostrzec różnicę. Bielsko-Biała: ATH, 2014
22014
Do czego służą opakowania–dwa wymiary funkcji w projektowaniu opakowań
M Wszołek
Studia Ekonomiczne 380, 140-160, 2019
12019
Reklama a corporate identity—rola reklamy w budowaniu wizerunku organizacji
M Wszołek
Forum Lingwistyczne, 67-77, 2017
12017
Styl życia w komunikacji społeczeństwa
M Wszołek
Studia Ekonomiczne 313, 187-197, 2017
12017
Algorytmizacja procesów projektowych
M Wszołek, K Moszczyński
Wydawnictwo LIBRON, 2015
12015
Badanie i Projektowanie Komunikacji 2
MI Grech, A Siemes
Wydawnictwo Libron, 2013
12013
Zmiana paradygmatu w projektowaniu–projektowanie komunikacji
M Wszołek
Wydawnictwo LIBRON, 2013
12013
Od inżyniera do designera–operacjonalizacja przestrzeni pracy projektowej
M Wszołek
Wydawnictwo LIBRON, 2012
12012
Information design–operacjonalizacja przestrzeni badawczej
M Wszołek
Wydawnictwo LIBRON, 2012
12012
Jaki design ma sens? Dwa wymiary praktyki projektowania
M Wszołek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 58 (3), 2020
2020
Strategie wzornicze a praktyki projektowe w projektowaniu opakowań
M Wszołek
Dziennikarstwo i Media 13, 157-171, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20