Mariusz Wszołek
Mariusz Wszołek
University of Social Sciences and Humanities SWPS
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność
T Brown, B Katz, M Höffner, M Grech, M Wszołek
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, 2016
33*2016
Reklama—operacjonalizacja pojęcia
M Wszołek
Wydawnictwo Libron, 2015
16*2015
Kapitał niestety nie () ludzki
M Fleischer, M Wszołek
Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, 2014
142014
Reklama - perspektywa empiryczna
Wszołek
Libron 1, 209, 2016
52016
Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu–wyniki badań empirycznych
M Wszołek, K Moszczyński
Wydawnictwo LIBRON, 2017
42017
Droga przez mękę–proces projektowania komunikacji
M Wszołek
W: J. Pacuła (red.), Góry i wędrowanie. Prace ofiarowane Profesorowi …, 2014
32014
Słownik polszczyzny rzeczywistej
J Komunikant
Siłą rzeczy fragment, 2011
32011
Algorytmizacja procesów projektowych
M Wszołek, K Moszczyński
Wydawnictwo LIBRON, 2015
12015
Badanie i Projektowanie Komunikacji 2
MI Grech, A Siemes
Wydawnictwo Libron, 2013
12013
Zmiana paradygmatu w projektowaniu–projektowanie komunikacji
M Wszołek
Wydawnictwo LIBRON, 2013
12013
When there is meaning in design? Two dimensions of the practice of designing (communication)
M Wszołek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 58 (3), 237-248, 2020
2020
Information design–operacjonalizacja pojęcia
M Wszołek, S Uniwersytet
2020
Kolejna zmiana w designie
M Wszołek
Projektowanie komunikacji vol. 2, 7, 2019
2019
Do czego służą opakowania–dwa wymiary funkcji w projektowaniu opakowań
M Wszołek
Studia Ekonomiczne 380, 140-160, 2019
2019
Obraz pojęcia reklamy w komunikacjach—wyniki badań
M Wszołek
Dziennikarstwo i Media 7, 41-62, 2017
2017
Czerniaki sluzówki terenu głowy i szyi (część I)-epidemiologia, obraz kliniczny, immunohistochemia, biologia molekularna, diagnostyka
T Walasek, E Pluta, A Patla, A Szadurska, M Reinfuss, M Wszołek, ...
Onkologia i Radioterapia medical project 42 (4), 2017
2017
Head and neck mucosal melanoma (part I): epidemiology, clinical picture, immunohistochemistry, molecular biology and diagnostic workup
T Walasek, E Pluta, A Patla, A Szadurska, M Reinfuss, M Wszołek, ...
Onkologia i Radioterapia (Oncology and Radiotherapy) 4 (42), 2017
2017
Dyferencje rynkowe–podstawa teoretyczna
M Wszołek
Wydawnictwo Libron, 2017
2017
Systemowa mechanika zmiany—innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji
M Wszołek
Dziennikarstwo i Media 8, 133-142, 2017
2017
Reklama a corporate identity—rola reklamy w budowaniu wizerunku organizacji
M Wszołek
Forum Lingwistyczne, 67-77, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20