Joanna Stefaniak
Joanna Stefaniak
Assistant Professor, University of Gdańsk
Verified email at univ.gda.pl
TitleCited byYear
Export specialization in services of the Visegrad countries
J Stefaniak-Kopoboru, J Kuczewska
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 11 (2), 265-284, 2016
102016
Ocena i kierunki rozwoju jednolitego rynku europejskiego
J Kuczewska, J Stefaniak-Kopoboru
Przegląd Zachodniopomorski 3, 217-230, 2013
42013
Validation of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale among patients scheduled for cardiac surgery
K Nowicka-Sauer, D Banaszkiewicz, K Jarmoszewicz, A Hajduk, ...
Journal of Cardiovascular Surgery 59 (3), 2018
32018
European enterprises in crisis time
J Stefaniak-Kopoboru, J Kuczewska
Managerial Economics, 2013
32013
Usługi w nowej strategii rynku wewnętrznego
J Stefaniak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 324-334, 2016
22016
The new strategy of the European Union’s internal market
J Kuczewska, J Stefaniak-Kopoboru
Working Papers of Economics of European Integration Division, 2016
22016
Przedsiębiorstwa usługowe Unii Europejskiej wobec kryzysu gospodarczego
J Stefaniak-Kopoboru
Zarządzanie i Finanse–Jurnal of Managament and Finanse 4 (4), 239-255, 2013
22013
Specificity and level of innovation in the services sector
A Kozlak, J Stefaniak
XVIII RESER Conference, Stuttgart, 2008
22008
Specificity and level of innovation in the services sector
A Kozlak, J Stefaniak
XVIII RESER Conference, Stuttgart, 2008
22008
„PAKIET USŁUGOWY” KOMISJI EUROPEJSKIEJ-REMEDIUM NA BARIERY NA UNIJNYM RYNKU USŁUG?
J Stefaniak, A Ambroziak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2017
12017
Usługi a łańcuch wartości przedsiębiorstw przemysłowych-aspekty teoretyczne
J Stefaniak
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 76 (5), 2017
12017
Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
J Kuczewska, J Stefaniak-Kopoboru
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016
12016
Services on the eve of the new single market strategy
J Stefaniak-Kopoboru
14th International Scientific Conference Economic policy in the European …, 2016
12016
Ignorowane patologie organizacyjne jako źródło dysfunkcji jednostek organizacyjnych
J Stefaniak
Debiuty Ekonomiczne, 49-59, 2016
12016
Perspektywy polskiego rynku ubezpieczeniowego w świetle przyszłej integracji z Unią Europejską
J Stefaniak
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 205-212, 2002
12002
Wpływ rynku wewnętrznego na sektor ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej
J Stefaniak
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 101-111, 2001
12001
Liberalizacja swobody przepływu usług a międzynarodowy handel usługami w Unii Europejskiej: wymiana wewnątrzunijna a handel zewnętrzny.
J Stefaniak
Studia Europejskie-European Studies Affairs 90 (2), 91-107, 2019
2019
What Does the Customer of Café-Corner Expect From a Service Delivery?
S Tabari, J Kuczewska, A Conneally, J Stefaniak
ADVANCES IN GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS, 167, 2018
2018
Is the EU internal market working for business services?
J Stefaniak
on European Integration 2018, 1377, 2018
2018
Barriers for service providers in the EU internal market
J Stefaniak
Contemporary Economy 9 (1 (28)), 1-10, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20