Obserwuj
Lenka Balážovičová
Lenka Balážovičová
Anstead
Zweryfikowany adres z umb.sk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Willow spiling: review of streambank stabilisation projects in the UK
L Anstead, RR Boar
Freshwater Reviews 3 (1), 33-47, 2010
272010
Latest Pleistocene glacier advances and post-Younger Dryas rock glacier stabilization in the Mt. Kriváň group, High Tatra Mountains, Slovakia
J Zasadni, P Kłapyta, E Broś, S Ivy-Ochs, A Świąder, M Christl, ...
Geomorphology 358, 107093, 2020
252020
The effectiveness of a soil bioengineering solution for river bank stabilisation during flood and drought conditions: two case studies from E ast A nglia
L Anstead, RR Boar, NK Tovey
Area 44 (4), 479-488, 2012
252012
Emergency management of self-evacuation from flood hazard areas in Poland
M Borowska-Stefańska, L Balážovičová, K Goniewicz, M Kowalski, ...
Transportation research part D: transport and environment 107, 103307, 2022
232022
Morphometric and geological conditions for sediment accumulation in the Udava River, Outer Carpathians, Slovakia
D Barabas, J Bóna, D Klein, L Balážovičová
Journal of Geographical Sciences 27, 981-998, 2017
102017
Geografické informačné systémy 1
M Klaučo, K Weis, B Gregorová, L Anstead
Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela–Belianum, 2014
82014
Hydromorfologický prieskum Váhu ako nástroj pre manažment vodných tokov na Slovensku
L Anstead, D Barabas
Geografický časopis 65 (1), 61-81, 2013
62013
Land cover changes over the past 30 years in the Demänovka river catchment
M Masnı, L Balážovičová, M Šoltés
22023
The problems concerning occurence of glacial landforms on southern slope of Low Tatra mountains in Slovakia
A Gajdoš, L Anstead
Fyz. Sborník 11, 40-44, 2013
22013
Hydrological and geomorphological challenges of water transfers in East Anglia, UK in the context of climate change
L Anstead, NK Tovey
International Journal of Water 11 (1), 14-24, 2017
12017
River bank erosion rates and the case for willow spiling as a bank stabilisation solution
L Anstead
University of East Anglia, 2012
12012
Edukácia geografie miestnej krajiny s využitím elektronickej učebnice a návrh jej hodnotenia.
M Škodová, L Balážovičová, Š Ferenc, A Gajdoš, B Gregorová, R Pouš, ...
Biológia, Ekológia, Chémia 23 (2), 2019
2019
ZÁKLADY METEOROLÓGIE A KLIMATOLÓGIE
VUMB v Banskej, B Belianum
2015
River channel instability in East Anglia as a result of increasing water demand
L Anstead, K Tovey
EGU General Assembly Conference Abstracts, 939, 2014
2014
VEGETATION AND LAND USE ANALYSIS FOR RUNOFF ESTIMATION IN SMALL FORESTED CATCHMENT: A CASE STUDY OF TAJOVSKÝ BROOK IN SLOVAKIA
L BALÁŽOVIČOVÁ, M ŠKODOVÁ
ANALÝZA POVODNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA NA VODNÝCH TOKOV V OBCI TAJOV
L Anstead, Ľ Balážovič
FYZICKÁ GEOGRAFIA V TERÉNE: UKÁŽKA PRAKTICKÝCH METÓD Z CVIČENÍ V ĽUBIETOVEJ PRI BANSKEJ BYSTRICI
M Škodová, L Anstead, A Medveďová, K Weis
BIOSFÉRICKÁ REZERVÁCIA POBREŽIE SEVERNÉHO NORFOLKU, VEĽKÁ BRITÁNIA: OCHRANA A MANAŽMENT
L Anstead
BIOSFÉRICKÉ REZERVÁCIE NA SLOVENSKU IX., 102, 0
PRÁCA SO SATELITNÝMI SNÍMKAMI MISIÍ LANDSAT POMOCOU ROZHRANIA USGS EARTH EXPLORER WORKING WITH SATELLITE IMAGES FROM LANDSAT MISSIONS USING USGS EARTH EXPLORER INTERFACE
L Balážovičová, Ľ Balážovič
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19