Łukasz Kuźmiński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Morphological adaptation to climate in modern Homo sapiens crania: the importance of basicranial breadth
W Nowaczewska, P Dąbrowski, Ł Kuźmiński
Collegium antropologicum 35 (3), 625-636, 2011
142011
Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych
Ł Kuźmiński
Ekonometria, 115-125, 2013
92013
The applications of the kernel densities to modeling the generalized pareto distributions
Ł Kuźmiński
Ekonometria, 55-64, 2013
72013
Statystyki pozycyjne w prognozach ostrzegawczych,[w:] Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, red
Ł Kuźmiński
S. Forlicz, CeDeWu, Warszawa, 2012
62012
Risk attitude in case of losses or gains–an experimental study
T Rólczyński, M Forlicz, Ł Kuźmiński
The European Journal of Finance 23 (6), 474-486, 2017
52017
Characteristics and Antioxidant Potential of Cold-Pressed Oils—Possible Strategies to Improve Oil Stability
M Grajzer, K Szmalcel, Ł Kuźmiński, M Witkowski, A Kulma, A Prescha
Foods 9 (11), 1630, 2020
42020
Morphological relationship between the cranial and supraorbital regions in Homo sapiens
W Nowaczewska, Ł Kuźmiński, P Biecek
American journal of physical anthropology 156 (1), 110-124, 2015
42015
Implementation of the competitiveness model in terms of cooperation with suppliers
L Kuzminski, T Jalowiec, P Masloch, H Wojtaszek, I Miciula
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
32020
Analysis of factors influencing the competitiveness of manufacturing companies
L Kuzminski, T Jalowiec, P Masloch, H Wojtaszek, I Miciula
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
32020
Modele probabilistycznego pomiaru i oceny ryzyka powodziowego: na przykładzie dorzecza środkowej Odry
Ł Kuźmiński
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
32018
Measuring Aquatic Environments as a Tool for Flood Risk Management in Terms of Climate Change Dynamics.
Ł Kuźmiński, Ł Szałata, J Zwoździak
Polish Journal of Environmental Studies 27 (4), 2018
32018
Autonomous Energy Regions as a Proposed Choice of Selecting Selected EU Regions—Aspects of Their Creation and Management
P Maśloch, G Maśloch, Ł Kuźmiński, H Wojtaszek, I Miciuła
Energies 13 (23), 6444, 2020
22020
The reality of life during floods
Ł Kuźmiński, Ł Szałata, J Zwoździak
Journal of Civil & Environmental Engineering 6 (5), 102-116, 2016
22016
Efficiency Evaluation of Using Resources by Hospital Units
A Ćwiăkała-Małys, P Łagowski, M Durbajło-Mrowiec, Ł Kuźmiński, ...
European Research Studies 23 (4), 1177-1196, 2020
12020
Comperative Analysis of Air Quality in European Union Countries as a Result of Innovative Clustering
Ł Kuźmiński, H Wojtaszek
European Research Studies 23 (4), 52-65, 2020
12020
An Innovative Approach to Generational Motivation
Ł Kuźmiński, M Nadolny, H Wojtaszek
European Research Studies 23, 679-692, 2020
12020
Management of Delay Optimization at Intersections
Ł Kuźmiński, P Maśloch, M Bazan, T Janiczek, K Halawa, H Wojtaszek, ...
Energies 13 (12), 3087, 2020
12020
Funkcje nadmiaru i hazardu jako narzędzia w analizie ryzyka zagrożenia powodziowego na Dolnym Śląsku
Ł Kuźmiński
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 207-219, 2014
12014
Zastosowanie teorii wartości ekstremalnychw prognozowaniu ostrzegawczym dla ciąguniezależnych zmiennych o rozkładzie normalnym
Ł Łukasz Kuźmiński
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 239-253, 2013
12013
Rozkłady graniczne ekstremów w prognozach ostrzegawczych stanów wód
Ł Kuźmiński
Zarządzanie i Finanse 3 (2), 147-161, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20