Obserwuj
Barbara Kamińska
Barbara Kamińska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Zweryfikowany adres z spoleczna.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowników
B Kamińska, M Warzyński
Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2011
192011
Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem
B Kamińska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 91-99, 2014
162014
Rozwój muzyczny człowieka
M Manturzewska, B Kamińska
Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa: Wyd. WSiP, 1990
161990
Średnia miara słuchu muzycznego: podręcznik do testu Edwina E. Gordona: standaryzacja polska
B Kamińska, H Kotarska
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 2000
142000
Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw
B Kamińska
Przegląd Organizacji, 11-14, 2012
122012
Effect of dietary phosphorus level and supplemental phytase on performance of Hisex Brown laying hens and egg shell quality
BZ Kamińska, B Skraba, J Koreleski
J. Anim. Feed Sci 5 (3), 249-529, 1996
121996
Business Intelligence a zarządzanie wiedzą
L Zakrzewski, B Kamińska
Przedsiębiorczość I zarządzanie, XII 1, 11-37, 2010
102010
Changes in egg shell ąuality during the first year of laying in hens
BZ Kamińska, B Skraba
Journal of Animal and Feed Sciences 1 (1), 51-58, 1992
101992
Rozwój kapitału ludzkiego jako czynnik rozwoju firmy
B Kamińska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 159-172, 2016
92016
Kaizen as a method of management improvement in small production companies
B Kamińska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (2), 157-170, 2015
92015
Testy osiągnięć muzycznych dla młodzieży szkolnej: przewodnik dla nauczyciela
H Kotarska, B Kamińska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984
91984
Effect of supplemental phytase to laying hen diets of different phosphorus content
BZ Kamińska
Journal of Animal and Feed Sciences 6 (3), 369-378, 1997
81997
Upodobania muzyczne–problemy i wyniki badań
B Kamińska
W: A. Białkowski, B. Smoleńska (red.), Bliżej muzyki, bliżej człowieka …, 2002
72002
Motivation of employees as a significant feature of knowledge management in enterprises
B Kamińska
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 145, 2013
62013
„Miejsce muzyki w życiu młodzieży”
B Kamińska
W: Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, red. Maria Manturzewska …, 1999
51999
Zarządzanie zasobami ludzkimi
H Sobocka-Szczapa, A Banasiak, B Kamińska
Model 3D: wiedza-jakość-kultura organizacyjna. Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019
42019
Dyskryminacja jako patologia zarządzania zasobami pracy
B Kamińska
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 1 (20), 97-110, 2015
42015
Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki: ewolucja poglądów
B Kamińska
Studia Psychologica 3, 2002
42002
Zarządzanie talentami jako koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim w MSP
B Kamińska
Marketing i Rynek, 305-314, 2016
32016
Test orientacji w dziejach i dorobku kultury muzycznej
B Kamińska
Podręcznik, Warszawa, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20