Obserwuj
Mariola Antczak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce. Na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego
M Antczak, M Kalińska-Kula
92019
Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku: szkice bibliologiczne
M Antczak, A Brzuska-Kępa, A Walczak-Niewiadomska
Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
72013
W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży
M Antczak, A Walczak-Niewiadomska, (red. nauk.)
Wydawnictwo UŁ; Wydawnictwo SBP, 2015
62015
Biblioteki i książki w życiu nastolatków
M Antczak, A Walczak-Niewiadomska, (red. nauk.)
Wydawnictwo UŁ; Wydawnictwo SBP, 2015
52015
Media a czytelnicy: studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia
M Antczak, A Brzuska-Kępa, A Walczak-Niewiadomska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
52013
Metoda bibliograficzna, statystyczna, porównawcza w badaniach bibliologicznych na przykładzie badan własnych,[w:] Bibliologia
M Antczak
Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Wydawnictwo SBP …, 2007
52007
Książki w życiu najmłodszych
M Antczak, A Walczak-Niewiadomska, (red. nauk.)
Wydawnictwo UŁ; Wydawnictwo SBP, 2015
42015
Wybrane elementy kultury czytelniczej polskich dwunastolatków i brytyjskich jedenastolatków. Analiza porównawcza badań prowadzonych w Łodzi i nepalskim Katmandu
M Antczak, A Rybka
Antczak M., Brzuska-Kępa A., Walczak-Niewiadomska A.(red.), Kultura …, 2013
42013
Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989-2007
M Antczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
42010
Techniki dramy w teorii i praktyce nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy
M Antczak
Sukurs, 2004
42004
Między teorią i praktyką: wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży
J Konieczna, M Antczak
Łódź, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2011
32011
Rola bibliotekarzy w nauczaniu umiejetnosci informacyjnych gimnazjalistow. Wybrane zagadnienia
M Antczak
Przegląd Biblioteczny 78 (1), 58-71, 2010
32010
Nowe formy wdrażania zagadnień związanych z marketingiem w bibliotece (w tym public relations) w edukacji studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu …
M Antczak
M. K ocójowa, Kraków, 2004
32004
Library model of community resilience during the war. Activities of selected Polish academic libraries addressed to Ukrainians
M Antczak, Z Gruszka
The Journal of Academic Librarianship 49 (5), 102752, 2023
22023
Marketing biblioteczny
M Antczak
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019
22019
List do Pani Minister Hall w sprawie projektu reformy oświatowej
M Antczak
Elektroniczna Biblioteka, http://www. ebib. info/content/view/1256/(27.04. 2009), 2009
2*2009
„Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi”[online]. 2011 [dostęp: 2011-12-18]
DM Antczak
Dostępny w World Wide: http://www. kbin. uni. lodz. pl/index. php, 0
2
Kanały typu commentary (dramowe) w polskim serwisie YouTube: rozważania terminologiczne wokół nowego przedmiotu badań
M Wachowicz, M Antczak
AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20, 661-682, 2022
12022
Academic Library Research Development in the Context of if of Journals: Bibliometric Analysis of Articles Based on the Lista Database (2000-2019)
M Antczak, G Zbigniew
Przegląd Biblioteczny 4, 467-486, 2022
12022
Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań
M Antczak, G Czapnik, Z Gruszka
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20