Tomasz Rembalski
Tomasz Rembalski
Verified email at univ.gda.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII-XX wiek)
T Rembalski
Muzeum Miasta Gdyni, 2011
32011
Dzieje osadnictwa na terenie wspó· lczesnych gmin Gdynia i Kosakowo od XII do XV wieku
T Rembalski
Muzeum Miasta Gdyni, 2006
22006
Rekowo: z dziejów kaszubskiej wsi drobnoszlacheckiej
T Rembalski
Wydawnictwo Region, 2014
12014
Piaszno
T Rembalski
Kurier SC, 2009
12009
Studzienice
T Rembalski
Kurier SC, 2009
12009
Właściciele wolnego sołectwa i karczmy w Gdyni (1362-1928): studium genealogiczno-historyczne kaszubskiej elity wiejskiej (Blumhoffowie, Kurr-Kurowscy, Wojewódkowie, Ciskowscy …
T Rembalski
BiT, 2008
12008
Metryki chrztów parafii bruskiej z lat 1643-1649
T Rembalski
1
Rowerem przez Pomorze braci Tadeusza i Mikołaja Krefftów–rękopiśmienny pamiętnik z lat 1937–1939 z przewodnikiem dr. Mieczysława Orłowicza w tle
T Rembalski
2020
Dlaczego prësczé półtrojôczi w „Kaszëbsczich nótach” mają nominał „5”?
T Rembalski
Pomerania, 2020
2020
Dział szlachecki a gburstwo-próba charakterystyki gospodarki rolnej na Kaszubach w prowincji Prusy Zachodnie w świetle wybranych przykładów z katastru fryderycjańskiego z 1772 …
T Rembalski
Nasze Pomorze, 2020
2020
Grunty rolne i zabudowa Tucholi w świetle katastru podatkowego dla okręgu Chojnice w Prusach Zachodnich z roku 1843
T Rembalski
Uniwersytet Jagielloński: Центральний державний історичний архів України, 2020
2020
Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego w 2019 r.
T Rembalski
Acta Cassubiana 21, 2019
2019
Leśno i Kaszuba na mapie Schröttera-Engelhardta z lat 1796-1802
T Rembalski
Zamek Zaborski, 2019
2019
Jubilat Ks. Władysław Szulist-kaszubski publicysta i badacz-dokumentalista. Przyczynek do portretu
T Rembalski
2019
Predykaty" nobilis"," de" i" von" w pisowni kaszubskich nazwisk szlacheckich w kontekście historycznym
T Rembalski
Acta Cassubiana 20, 2018
2018
Gdynia: przewodnik
J Ellwart, D Król, T Rembalski
Wydawnictwo Region, 2018
2018
Literatura kaszubska. Kaszubi w dziejach Pomorza: konteksty edukacyjne
A Kożyczkowska, T Rembalski
Wydawnictwo Region, 2018
2018
625 lat parafii św. Mikołaja w Niezabyszewie (zarys dziejów 1393–2018)
T Rembalski
2018
Dwadzieścia lat działalności Instytutu Kaszubskiego (1996-2016)
T Rembalski, M Borzyszkowska-Szewczyk, J Borzyszkowski, ...
Instytut Kaszubski, 2017
2017
Obraz wsi kaszubskiej w okresie pruskich reform agrarnych na przykładzie Chwaszczyna koło Gdyni (do 1848 r.)
T Rembalski
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Instytucja Kultury …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20