Mariusz Jaczewski
Mariusz Jaczewski
Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
Zweryfikowany adres z wilis.pg.gda.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014
362014
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, J Alenowicz, B Dołżycki, M Jaczewski, ...
GDDKiA, 2013
24*2013
Comparison of low-temperature cracks intensity on pavements with high modulus asphalt concrete and conventional asphalt concrete bases
D Rys, J Judycki, M Pszczola, M Jaczewski, L Mejlun
Construction and Building Materials 147, 478-487, 2017
202017
Investigation of low-temperature cracking in newly constructed high-modulus asphalt concrete base course of a motorway pavement
J Judycki, P Jaskula, B Dolzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
Road materials and pavement design 16 (sup1), 362-388, 2015
202015
The long-term properties of mineral-cement-emulsion mixtures
B Dolzycki, M Jaczewski, C Szydlowski
Construction and Building Materials 156, 799-808, 2017
182017
The influence of binding agents on stiffness of mineral-cement-emulsion mixtures
B Dołżycki, M Jaczewski, C Szydłowski
Procedia Engineering 172, 239-246, 2017
152017
Evaluation of asphalt mixture low-temperature performance in bending beam creep test
M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, P Jaskula, C Szydlowski
Materials 11 (1), 100, 2018
14*2018
Evaluation of low temperature properties of rubberized asphalt mixtures
M Pszczoła, M Jaczewski, C Szydłowski, J Judycki, B Dołżycki
Procedia Engineering 172, 897-904, 2017
122017
Effects of deviations from thermo-rheologically simple behavior of asphalt mixes in creep on developing of master curves of their stiffness modulus
M Jaczewski, J Judycki
Environmental Engineering. Proceedings of the International Conference on …, 2014
122014
New polish catalogue of typical flexible and semi-rigid pavements
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
MATEC Web of Conferences 122, 04002, 2017
102017
Badanie wpływu zastosowania warstw betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC-WMS) w konstrukcjach nawierzchni na spękania niskotemperaturowe i na zmniejszenie …
J Judycki, M Pszczoła, M Jaczewski, Ł Mejłun, D Ryś
Raport z badań na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 2014
7*2014
Adaptacja francuskich kryteriów zmęczeniowych do projektowania nawierzchni podatnych w warunkach polskich
M Jaczewski, J Judycki
Drogownictwo, 164-170, 2012
72012
Wpływ zastosowania betonu asfaltowego o wysokim module sztywności na spękania niskotemperaturowe nawierzchni
M Jaczewski
6*2016
Modelling of asphalt mixes under long time creep at low temperatures
M Jaczewski, J Judycki, P Jaskuła
Transportation Research Procedia 14, 3527-3535, 2016
62016
The impact of long-time chemical bonds in mineral-cement-emulsion mixtures on stiffness modulus
B Dołżycki, M Jaczewski, C Szydłowski
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 13 (2), 121-126, 2018
5*2018
Asphalt concrete subjected to long-time loading at low temperatures–Deviations from the time-temperature superposition principle
M Jaczewski, J Judycki, P Jaskula
Construction and Building Materials 202, 426-439, 2019
42019
Field investigation of low-temperature cracking and stiffness moduli on selected roads with conventional and high modulus asphalt concrete
J Judycki, M Jaczewski, D Ryś, M Pszczoła, P Jaskuła, A Glinicki
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 236 (1), 012002, 2017
42017
Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym
M Jaczewski
Drogownictwo, 344--348, 2013
42013
The Impact of Homogeneity of High Modulus Asphalt Concrete Layer on Low-Temperature Cracking
J Judycki, P Jaskula, B Dołzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
8th RILEM International Conference on Mechanisms of Cracking and Debonding …, 2016
32016
Lepkosprężyste modelowanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy długim czasie obciążenia za pomocą krzywych wiodących i jego ograniczenia
M Jaczewski, J Judycki, P Jaskuła
Drogownictwo, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20