Follow
Андрій Богачов / Andriy Bogachov
Андрій Богачов / Andriy Bogachov
Київський національний університет ім. Т. Шевченка | National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at univ.net.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Критика цинічного розуму [переклад з нім. А. Богачова]
П Слотердайк
К.: Тандем, 2002
1012002
Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму [перекл. з англ. П. Дениска; н. ред. А. Богачов]
Ф Джеймісон
К.: Курс, 2008
872008
Досвід і сенс
АЛ Богачов
К.: Дух і літера, 2011
642011
Філософська герменевтика: навчальний посібник
АЛ Богачов
К.: Курс, 2006
452006
Колективна пам’ять і культурна ідентичність
АЛ Богачов
Філософська думка, 22-28, 2013
18*2013
Наш постмодерний Модерн [переклад з нім. А. Богачова, М. Култаєвої, Л. Ситніченко]
В Вельш
К.: Альтерпрес, 2004
15*2004
Герменевтичний підхід у філософії
АЛ Богачов
Філософська думка, 41-50, 2013
14*2013
Відкритий політичний світ—прихований демократичний етос
АЛ Богачов
Філософська думка, 80-95, 2009
142009
Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу
А Богачов
Філософська думка, 5-21, 2010
112010
Раціоналістична герменевтика Нового часу. Біля джерел семіотики та критики
A Bogachov
Sententiae 25 (2), 27-41, 2011
8*2011
Ми, громадяни Європи? Кордони, держава, народ [переклад з фр. А. Рєпи, н. ред. А. Богачов]
Е Балібар
К.: Курс, 2006
82006
Передісторія філософської герменевтики
АЛ Богачов
Наукові записки НаУКМА 18, 17-21, 2000
72000
Леґітимація і людська ситуація
АЛ Богачов
Філософська думка, 34-48, 2009
52009
Сократ і наше царство свободи
А Богачов
Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно нормативне …, 2007
52007
Переклад як (не) порозуміння. Термінологічна дискусія
А Богачов, А Вахтель, В Верлока, І Іващенко, В Кебуладзе, О Комар, ...
Філософська думка, 68-97, 2015
4*2015
Sacrificium intellectus, або Обличчя сучасного догматизму
А Богачов
Sententiae, 193-203, 2013
4*2013
Герменевтика філософська
А Богачов
Філософський енциклопедичний словник.–К.: Абрис, 115-116, 2002
42002
Філософський дискурс сучасності [переклад з нім. А. Богачова]
Ю Габермас
К.: Український філософський фонд, с. 5-37, 1998
41998
Релятивізм і філософська герменевтика (кандидатська дисертація)
АЛ Богачов
Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1997
4*1997
Субстанциальность благ и медиальность ценностей
АЛ Богачёв
Перспективы науки и образования, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20