Obserwuj
František Murgaš
František Murgaš
Dept. of geography, TUL Liberec, emeritus
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Municipalities and regions as good places to live: Index of quality of life in the Czech Republic
F Murgaš, M Klobučník
Applied Research in Quality of Life 11 (2), 553-570, 2016
612016
Prostorová dimenze kvality života
F Murgaš
Technická univerzita Liberec, 2012
422012
Kvalita života a jej priestorová diferenciácia v okresoch Slovenska.
F Murgaš
Geografický časopis 61 (2), 121-138, 2009
332009
Geographical conceptualization of quality of life
F Murgas
Ekológia 35 (4), 309, 2016
242016
Happiness in Czechia during the COVID-19 Pandemic
F Petrovič, F Murgaš, R Králik
Sustainability 13 (19), 10826, 2021
202021
Geografický prístup k meraniu kreatívneho kapitálu
F Murgaš, M Ševčíková
Creative and Knowledge Society. ISSN 1338-4465 1, 37-56, 2011
18*2011
Geografický pohľad na kvalitu života a zmeny v spoločnosti na Slovensku.
FM Vladimír Ira
Geographia Slovaca 25, 7-24, 2008
182008
Quality of life in the city, quality of urban life or well-being in the city: Conceptualization and case study
F Murgaš, M Klobučník
Ekológia 37 (2), 183-200, 2018
172018
Koncept kvality života v geografii
F Murgaš
Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období, 65-74, 2005
17*2005
Quality of life and quality of environment in Czechia in the period of the COVID-19 pandemic
F Murgaš, F Petrovič
Geograp. Rev 72, 261-274, 2020
162020
Linking sustainability and happiness. What kind of happiness?
F Petrovič, F Murgaš
GeoScape 14 (1), 2020
122020
Does the quality of a place affect well-being?
F Murgas, M Klobucník
Ekologia 35 (3), 224, 2016
112016
Holistic and sustainable quality of life conceptualization and application
F PETROVIČ, F MURGAŠ
Folia Geographica 62 (1), 77, 2020
92020
Can Easterlin’s paradox be applied to the development of satisfaction with life or does the explanation lie in cultural geographical characteristics
F Murgaš
Geografický časopis 71 (1), 3-14, 2019
92019
Znalostná ekonomika, tacitné znalosti, spillovers znalostí a ľudský kapitál
F Murgaš
Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. Sborník …, 2011
92011
Regionálna diferenciácia kvality života na Slovensku
F Murgaš
Regionální studia 2 (2008), 13-21, 2012
82012
Linking sustainability and happiness
F Petrovic, F Murgaš
What kind of happiness, 70-79, 2020
72020
Does Economic Growth Improve Quality of Life ?
F Murgaš
15th International Multidisciplinary Geoconference SGEM 2015 3 (1.), 221-228, 2015
72015
Kreatívna trieda, kreatívna ekonomika a múdra spoločnosť ako riešenie ich kontroverznosti
F Murgaš
Creative and Knowledge Society 2 (1), 120-140, 2011
72011
Index kvality života v krajoch Slovenska a jeho indikátory
F Murgaš
Udržitelný rozvoj – nové trendy a výzvy., 127-139, 2007
72007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20