Follow
Marcin Sieńko
Marcin Sieńko
Verified email at ifil.uz.zgora.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językiem krytyki społecznej
J Nowak
Wydawnictwo UMCS, 2013
312013
Dzieci Sieci–kompetencje komunikacyjne najmłodszych
P Siuda, G Stunża, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, E Kulczycki, ...
292013
Człowiek w pajęczynie: Internet jako zjawisko kulturowe
M Sieńko
Oficyna Wydawnicza ATUT--Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2002
262002
Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych
E Kulczycki, P Siuda, GD Stużna, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, ...
162013
Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze
M Sieńko
Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka …, 2009
14*2009
Information and Media Literacy of Polish Children according to the Results of “Children of the Net” and “Children of the Net 2.0” Studies
EA Rozkosz, P Siuda, GD Stunża, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, ...
European Conference on Information Literacy, 263-273, 2014
92014
Dzieci Sieci 2.0
P Siuda, GD Stunża, AJ Dąbrowska, M Klimowicz, E Kulczycki, ...
Kompetencje komunikacyjne młodych, Gdańsk, 2013
72013
Wywiad skategoryzowany
E Kulczycki, M Sieńko, P Siuda
Instytut Kultury Miejskiej, 2012
22012
Utartymi ścieżkami wiedzy–technologie naukometrii a stygmergiczny model poznawczy
M Sieńko
12017
Znanieckiego wizja filozofii
M Sieńko
Humanistyka i przyrodoznawstwo, 89-96, 2003
12003
Metaliteracy as the Goal of Media Education
M SieÅ
Kultura i Edukacja 91 (5), 2012
2012
Model kompetencji związanych z posługiwaniem się internetem przez dzieci w wieku od 9 do 13 lat
M Klimowicz, E Kulczycki, R Piotrowska, E Rozkosz, M Sieńko, P Siuda, ...
2012
Metapiśmienność jako warunek sieciowej wolności
M Sieńko
Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem, 128--144, 2012
2012
Człowiek w lustrze nowoczesnej techniki
M Sieńko
Szkice o godności człowieka, 175--182, 2012
2012
Metapiśmienność jako narzędzie rozumienia i optymalizacji komunikacji
M Sieńko
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2012
2012
Metapiśmienność jako cel kształcenia akademickiego w świecie nowych mediów
M Sieńko
Kultura i Edukacja, 48--65, 2011
2011
Metapiśmienność jako fundament współczesnych kompetencji kulturowych
M Sieńko
Nowe media, ale nowe czy stare problemy?, 269--283, 2011
2011
Anonim - wirtualna twarz odrzuconych
M Sieńko
Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, 2011
2011
Przemediowanie tekstu - o tym jak opowieść przekracza medialne granice
M Sieńko
Tekst (w) sieci : tekst, język, gatunki, 187--197, 2009
2009
Internetowe poleis - tożsamość w wirtualnych granicach i w wirtualnej pamięci
M Sieńko
Kultura Współczesna, 104-116, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20