Obserwuj
Титаренко Лариса Миколаївна
Титаренко Лариса Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології та агробіології ЧНУ ім. Богдана Хмельницького
Zweryfikowany adres z cdu.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Формування екологiчної компетентностi студентiв бiологiчних спецiальностей унiверситету
ЛМ Титаренко
122007
Екологічна компетентність особистості як складова її життєвої компетентності
ЛМ Титаренко
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2005
122005
Роль польової практики у формуванні екологічної компетентності студентів
ЛМ Титаренко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
72010
Готовність до екологічної діяльності як засада формування екологічної компетентності студентів
ЛМ Титаренко
Підвищення готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної …, 2005
62005
Методологія організації та аналіз природно-ресурсного потенціалу екологічної стежки на території урочища «Холодний яр»
ВЯ Білоножко, ЛМ Титаренко, МН Гаврилюк, ОА Спрягайло, ...
Вісник Черкаського університету. Сер. Біологічні науки.–Черкаси, 13-19, 2010
12010
ДІЛОВА ГРА–ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
ЛМ Титаренко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (50), 375-379, 2008
2008
РАДІОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ
СІ Дерій, ЛМ Титаренко
Екологічна безпека, 50-53, 2008
2008
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Н Пруцакової, Л Руденко, Л Титаренко, Л Чопенко
Рекомендовано до друку Вченою радою КВНЗ “Вінницька академія неперервної …, 0
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ
ЛМ Титаренко
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–9