Follow
Musata Dacia Bocos
Musata Dacia Bocos
Professor of Educational Sciences, Babeș-Bolyai University
Verified email at ubbcluj.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Instruire interactivă
M Bocoş
Repere pentru reflecţie şi acţiune, 45, 2002
1462002
Instruirea interactivă
MD Bocoș
MintRight Inc, 2013
1392013
Didactica disciplinelor pedagogice: un cadru constructivist
M Bocoş
Presa Universitară Clujeană, 2007
1302007
Tratat de didactică modernă
M Ionescu, M Bocoş
Editura paralela 45, 369, 2009
1142009
Teoria şi practica cercetării pedagogice
M Bocoş
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007
1132007
Attitude towards teaching profession
D Andronache, M Bocoş, V Bocoş, C Macri
Procedia-Social and Behavioral Sciences 142, 628-632, 2014
1002014
Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune
M Bocoş
Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2002
872002
Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice
M Bocoş
Polirom, 2013
82*2013
Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a III-a revizuită
M Bocoş, D Jucan
Editura Paralela 45, Piteşti, 2017
77*2017
Didactica disciplinelor pedagogice
M Bocoş
Un cadru constructivist, 2007
582007
Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice
M Bocoş
Polirom, 2013
542013
Dicționar praxiologic de pedagogie
MD Bocoș, R Răduț-Taciu, C Stan
Pitești: Paralela 45, 2016
522016
Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a III-a revizuită
M Bocoş, D Jucan
Editura Paralela 45, Piteşti, 2017
50*2017
Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice
M Bocoş
Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003
47*2003
Metamodernism–a conceptual foundation
C Baciu, M Bocoş, C Baciu-Urzică
Procedia-Social and Behavioral Sciences 209, 33-38, 2015
452015
A systemic-interactionist model to design a competency-based curriculum
D Andronache, M Bocoş, BC Neculau
Procedia-Social and Behavioral Sciences 180, 715-721, 2015
392015
The role of learning strategies in the development of the learning-to-learn competency of 11th graders from technical schools
L Peculea, M Bocos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 203, 16-21, 2015
362015
Comunicarea şi managementul conflictului
M Bocoş, R Gavra, SD Marcu
Paralela 45, 2008
322008
Applying the multiple intelligences theory into pedagogical practice. Lessons from the Romanian primary education system
D Stanciu, I Orban, M Bocos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 11, 92-96, 2011
292011
Pedagogie: suporturi pentru formarea profesorilor
C Baciu, M Bocoş, V Chiş
Presa Universitară Clujeană, 2001
272001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20