Basl J.
Basl J.
Zweryfikowany adres z vse.cz
TytułCytowane przezRok
Podnikové informační systémy-podnik v informační společnosti-2., výrazně přepracované a rozšířené vydání
J Basl, R Blažíček
Grada Publishing as, 2008
5112008
(Ne) rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice
P Matějů, J Straková
Academia, 2006
1812006
Principy a modely řízení podnikové informatiky
J Voříšek, E Šimková, J Basl, T Bruckner, A Buchalcevová, L Gála, ...
Nakladetelství Oeconomica, 2015
1102015
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009
J Palečková, V Tomášek, J Basl
Umíme ještě číst, 2010
892010
Modelování a optimalizace podnikových procesů
J Basl, M Tůma, V Glasl
Západočeská univerzita, Strojní fakulta, 2002
832002
Teorie omezení v podnikové praxi: zvýšování výkonnosti podniku nástroji TOC
J Basl, P Majer, M Šmíra
Grada Publishing, 2003
802003
Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení
P Matějů, J Straková, A Veselý, J Basl
Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
672010
Podnikové informační systémy. Praha: GRADA, 2008
J Basl, R Blažíček
542008
Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA
J BASL
Teorie omezení v podnikové praxi: zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC 1, 2003
432003
Determination of college expectations in OECD countries: The role of individual and structural factors
P Matějů, ML Smith, P Soukup, J Basl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (6), 1121-1148, 2007
422007
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006
J Palečková, A KOL
Poradí si žáci s přírodními vědami, 2007
412007
Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků
J Basl
Professional Publishing, 2011
392011
Řízení výkonnosti podnikové informatiky
O Novotný, J POUR, J Basl, M Maryška
Praha: Professional Publishing, 2010
362010
Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0
J Basl
Management and Production Engineering Review 8 (2), 3-8, 2017
342017
Hlavní zjištění PISA 2012
J Palečková, V Tomášek, J Basl, R Blažek, S Boudová
Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Česká školní inspekce, 2013
302013
Rozdílné mechanismy–stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003
P Matějů, ML Smith, J Basl
Czech Sociological Review 44 (2), 371-399, 2008
282008
Effect of school on interest in natural sciences: A comparison of the Czech Republic, Germany, Finland, and Norway based on PISA 2006
J Basl
International Journal of Science Education 33 (1), 145-157, 2011
242011
a R. BLAŽÍČEK
J Basl
Podnikové informační systémy 2, 0
23
The role of ICT in business innovation
J Basl, L Gála
IDIMT-2009 System and Humans–A Complex Relationship, 67-76, 2009
222009
Introduction: advances in e-business engineering
S Xu, L Da Xu, J Basl
Information Technology and Management 13 (4), 201-204, 2012
182012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20