Follow
Basl J.
Basl J.
Verified email at vse.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Podnikové informační systémy-podnik v informační společnosti-2., výrazně přepracované a rozšířené vydání
J Basl, R Blažíček
Grada Publishing as, 2008
600*2008
Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0
J Basl
Management and Production Engineering Review, 2017
1462017
Principy a modely řízení podnikové informatiky
J Voříšek, E Šimková, J Basl, T Bruckner, A Buchalcevová, L Gála, ...
Nakladetelství Oeconomica, 2015
1252015
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009
J Palečková, V Tomášek, J Basl
Umíme ještě číst, 2010
992010
Teorie omezení v podnikové praxi: zvýšování výkonnosti podniku nástroji TOC
J Basl, P Majer, M Šmíra
Grada Publishing, 2003
962003
Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení
P Matějů, J Straková, A Veselý, J Basl
Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
882010
Modelování a optimalizace podnikových procesů
J Basl, M Tůma, V Glasl
Západočeská univerzita, Strojní fakulta, 2002
802002
A metamodel for evaluating enterprise readiness in the context of Industry 4.0
J Basl, P Doucek
Information 10 (3), 89, 2019
652019
Determination of college expectations in OECD countries: The role of individual and structural factors
P Matějů, ML Smith, P Soukup, J Basl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (6), 1121-1148, 2007
542007
Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA
J BASL
Teorie omezení v podnikové praxi: zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC 1, 2003
462003
Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků
J Basl
Professional Publishing, 2011
422011
Řízení výkonnosti podnikové informatiky. 1. vyd
O Novotný, J POUR, M MARYŠKA, J BASL
Praha: Professional publishing, 2010
392010
Study of the Readiness of Czech Companies to the Industry 4.0
J Basl, J Kopp
Journal of Systems Integration 8 (3), 40, 2017
382017
Hlavní zjištění PISA 2012
J Palečková, V Tomášek, J Basl, R Blažek, S Boudová
Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Česká školní inspekce, 2013
382013
a R. BLAŽÍČEK
J Basl
Podnikové informační systémy 2, 0
36
Companies on the way to industry 4.0 and their readiness
J Basl
Journal of Systems Integration 9 (3), 3, 2018
332018
Effect of school on interest in natural sciences: A comparison of the Czech Republic, Germany, Finland, and Norway based on PISA 2006
J Basl
International Journal of Science Education 33 (1), 145-157, 2011
332011
Rozdílné mechanismy–stejné nerovnosti
P Matějů, ML Smith, J Basl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (2), 371-399, 2008
312008
Predictive Maintenance 4.0 as next evolution step in industrial maintenance development
P Poór, J Basl, D Zenisek
2019 International Research Conference on Smart Computing and Systems …, 2019
282019
Analysis of industry 4.0 readiness indexes and maturity models and proposal of the dimension for enterprise information systems
J Basl
International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise …, 2018
262018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20