Follow
Basl J.
Basl J.
Verified email at vse.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Podnikové informační systémy-podnik v informační společnosti-2., výrazně přepracované a rozšířené vydání
J Basl, R Blažíček
Grada Publishing as, 2008
624*2008
Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0
J Basl
Management and Production Engineering Review, 2017
2162017
Principy a modely řízení podnikové informatiky
J Voříšek, E Šimková, J Basl, T Bruckner, A Buchalcevová, L Gála, ...
Nakladetelství Oeconomica, 2015
1842015
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009
J Palečková, V Tomášek, J Basl
Umíme ještě číst, 2010
1172010
A metamodel for evaluating enterprise readiness in the context of Industry 4.0
J Basl, P Doucek
Information 10 (3), 89, 2019
1152019
Modelování a optimalizace podnikových procesů
J Basl, M Tůma, V Glasl
Západočeská univerzita, Strojní fakulta, 2002
1062002
Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení
P Matějů, J Straková, A Veselý, J Basl
Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
1032010
Teorie omezení v podnikové praxi: zvýšování výkonnosti podniku nástroji TOC
J Basl, P Majer, M Šmíra
Grada Publishing, 2003
982003
Predictive Maintenance 4.0 as next evolution step in industrial maintenance development
P Poór, J Basl, D Zenisek
2019 international research conference on smart computing and systems …, 2019
782019
Historical overview of maintenance management strategies: Development from breakdown maintenance to predictive maintenance in accordance with four industrial revolutions
P Poór, D Ženíšek, J Basl
Proceedings of the international conference on industrial engineering and …, 2019
722019
Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků
J Basl
Professional Publishing, 2011
612011
Hlavní zjištění PISA 2012
J Palečková, V Tomášek, J Basl, R Blažek, S Boudová
Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Česká školní inspekce, 2013
592013
Determination of college expectations in OECD countries: The role of individual and structural factors
P Matějů, ML Smith, P Soukup, J Basl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (6), 1121-1148, 2007
582007
Study of the Readiness of Czech Companies to the Industry 4.0
J Basl, J Kopp
Journal of Systems Integration 8 (3), 40, 2017
542017
Analysis of industry 4.0 readiness indexes and maturity models and proposal of the dimension for enterprise information systems
J Basl
Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems: 12th IFIP …, 2018
482018
Effect of school on interest in natural sciences: A comparison of the Czech Republic, Germany, Finland, and Norway based on PISA 2006
J Basl
International Journal of Science Education 33 (1), 145-157, 2011
442011
Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA
J BASL
Teorie omezení v podnikové praxi: zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC 1, 2003
412003
Mezinárodní šetření PISA 2018
R Blažek, Z Janotová, E Potužníková, J Basl
Národní zpráva, 2019
382019
Companies on the Way to Industry 4.0 and their Readiness.
J Basl
Journal of Systems Integration (1804-2724) 9 (3), 2018
382018
Řízení výkonnosti podnikové informatiky. 1. vyd
O Novotný, J POUR, M MARYŠKA, J BASL
Praha: Professional publishing, 2010
372010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20