Follow
Wojciech Ufel
Title
Cited by
Cited by
Year
Beyond Vote Rigging: Common Patterns in Electoral Malpractices in De-Democratizing Regimes
A Szymanski, W Ufel
Polish Political Science Yearbook 47, 593, 2018
62018
Political Leadership in Deliberative Democracy
W Ufel
LAP Lambert Academic Publishing, 2014
52014
Apolityczność jako gnoza nowoczesności. Rekonstrukcja pojęcia polityczności w teorii i praktyce demokracji
W Ufel
Polityka/polityczność. Granice dyskursu, 2016
42016
The Idea of Freedom in Radical and Deliberative Models of Democracy
W Ufel
Journal of Education Culture and Society 3 (1), 73-81, 2012
42012
Evolution of the civic budget in Poland - towards deliberation or plebiscite?
J Sroka, B Pawlica, W Ufel
22022
W poszukiwaniu wzorców partycypacji w deliberacji publicznej. Badanie uczestników i uczestniczek I Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego
M Cichosz, W Ufel
Wrocławskie Studia Politologiczne 30, 7-19, 2021
2*2021
Are Citizens’ Assemblies a Good Strategy for Climate Activists?
W Ufel
Interfere. Journal for Critical Thought and Radical Politics 2, 78-94, 2021
12021
Bariery partycypacji w Polsce - długie trwanie oraz perspektywa postkolonialna w warunkach półperyferyjnych
W Ufel
Pozorność i abstrahowanie. W poszukiwaniu źródeł niemocy we współdecydowaniu …, 2023
2023
Pozorność i abstrahowanie. W poszukiwaniu źródeł niemocy we współdecydowaniu w sprawach publicznych
J Sroka, B Pawlica, W Ufel
2023
Granice demokracji. Dylematy deliberacji w perspektywie filozofii gier językowych
W Ufel
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023
2023
I Wrocławski Panel Obywatelski jako przykład zastosowania praktyki deliberacyjnej
W Ufel
Studia z Polityki Publicznej 9, 95-114, 2022
2022
D1.2 - State of Democracy Debate
W Ufel, L Koczanowicz, PJ Fereński, J Panciuchin, A Tokarek
https://www.euarenas.eu/_files/ugd/e14654_0a72367b6a60439abd06e42cd28c8ca5.pdf, 2022
2022
Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce - w kierunku deliberacji czy plebiscytu?
J Sroka, B Pawlica, W Ufel
2022
Policy Paradox and Argumentative Turn as Challenges to Deliberative Policy Planning
W Ufel
Deliberation in the Public Policies Planning Process. Experiences and Future …, 2022
2022
D1.1 - Conceptual Framework
W Ufel
https://a5970d5f-55b4-4848-b362-d9872c0b8ae6.filesusr.com/ugd …, 2021
2021
Pseudo-Populisms in Semi-Peripheral Conditions: Discussing Evidence from Central and Eastern Europe
W Ufel
26th IPSA World Congress, 2021
2021
Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ - Turkey in Comparative Perspective
A Szymański, J Wódka, W Ufel, A Dziubińska
2020
GUY STANDING, A Precariat Charter. From Denizens to Citizens
W Ufel
Wrocławskie Studia Politologiczne 20, 193-195, 2016
2016
Polityka/polityczność. Granice dyskursu
B Krzysztan, W Ufel, M Zieliński
Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016
2016
Banning of Political Parties in European Countries from Rawlsian Perspective: Discussing Current Problems and Possible Solutions
M Wichłacz
Fates of Democracy: Political Developments in Central and Eastern Europe …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20