Obserwuj
Elżbieta Rybicka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Geopoetyka: przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich
E Rybicka
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych" Universitas", 2014
417*2014
Modernizowanie miasta: zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej
E Rybicka
Universitas, 2003
1182003
Zwrot topograficzny w badaniach literackich, w: Kulturowa teoria literatury, t. 2, red
E Rybicka
T. Walas, R. Nycz, Kraków, 2012
115*2012
Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich
E Rybicka
Teksty Drugie, 21-38, 2008
1012008
Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych)
E Rybicka
Kraków: Universitas, 2006
772006
Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki
E Rybicka
Teksty drugie, 201-211, 2011
552011
Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki)
E Rybicka
Teksty Drugie, 19-32, 2008
53*2008
Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego
E Rybicka
Teksty Drugie, 40-55, 2004
522004
Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć
E Rybicka
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 27-39, 2011
282011
Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku
E Rybicka
Universitas, 2000
232000
Literatura, geografia: wspólne terytoria
E Rybicka
Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, pod red. Elżbiety Konończuk i Elżbiety …, 2012
19*2012
Auto/bio/geo/grafie
E Rybicka
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 7-23, 2013
18*2013
Mapy. Od metafory do kartografii krytycznej
E Rybicka
Teksty Drugie, 30-47, 2013
18*2013
Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne
E Rybicka
Rocznik Komparatystyczny 2, 141-164, 2011
142011
Biopolis–przyroda i miasto
E Rybicka
Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja, 57-74, 2018
132018
Krajobraz
E Rybicka
Krótkie wprowadzenie,„Herito 19 (2015), 12-21, 2015
12*2015
Relacje centro-peryferyjne a polityka konstruowania tożsamości regionalnej. W Centra–peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku
E Rybicka
W. Browarny. E. Rybicka, D. Lisak-Gębala (red.). Kraków, 13-29, 2015
8*2015
Labirynt: temat i model konstrukcyjny: od Berenta do młodej prozy
E Rybicka
Pamiętnik literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce …, 1997
81997
Nowy regionalizm w badaniach literackich
M Mikołajczak, E Rybicka
Badawczy rekonesans i zarys perspektywy, 2012
6*2012
Geografia, literatura, wyobraźnia: w stronę wspólnego słownika
E Rybicka
Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna, 2012
62012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20