Piotr Rosik
Piotr Rosik
PhD, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
Verified email at twarda.pan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim
P Rosik
IGiPZ PAN, 2012
1542012
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Sleszynski, P Rosik, W Pomianowski, M Stepniak, P Silka
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
1482010
Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland
M Stepniak, P Rosik
Journal of Transport Geography 31, 154-163, 2013
1002013
The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective
P Rosik, M Stępniak, T Komornicki
Transport policy 37, 134-146, 2015
832015
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research, 2013
582013
Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów
P Rosik, M Szuster
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008
562008
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
492014
Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski
P ROSIK, T Komornicki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw, 2013
382013
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011
352011
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
322013
Accessibility patterns: Poland Case Study1 2
M Stępniak, P Rosik, T Komornicki
282013
Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
T Komornicki, P Śleszyński, W Pomianowski, P Rosik, P Siłka, M Stępniak
IGiPZ PAN, Warszawa, 2008
272008
Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym
P Rosik, P Śleszyński
Transport Miejski i Regionalny, 26-31, 2009
262009
Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030
P Rosik, M Stępniak, T Komornicki, W Pomianowski
IV edycja konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2012
242012
Dojazdy do pracy do Warszawy i Bialegostoku-alternatywne podejscia metodologiczne
P Rosik, M Stepniak, R Wisniewski
Studia Regionalne i Lokalne, 77-98, 2010
242010
Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010
P Rosik, K Kowalczyk
IGiPZ PAN, 2016
232016
The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development
D Michniak, M Więckowski, M Stępniak, P Rosik
Moravian Geographical Reports 23 (1), 13-20, 2015
232015
Funds for the wealthy and the politically loyal? How EU funds may contribute to increasing regional disparities in East Central Europe
G Medve-Bįlint
Routledge, 2017
222017
Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC): Multimodal public transport accessibility of Polish gminas/municipalities (MULTIMODACC)
P Rosik, W Pomianowski, S Goliszek, M Stępniak, K Kowalczyk, R Guzik, ...
IGiPZ PAN, 2017
202017
Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015
P Rosik, M Stępniak
Geographia Polonica 88 (4), 607-620, 2015
202015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20