Maciej Maślakowski
Maciej Maślakowski
Instytut Dróg i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Verified email at il.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Numerical modelling and bearing capacity analysis of pile foundation
K Józefiak, A Zbiciak, M Maślakowski, T Piotrowski
Procedia Engineering 111, 356-363, 2015
372015
Determination of the correlation between the electrical resistivity of non-cohesive soils and the degree of compaction
S Kowalczyk, M Maślakowski, P Tucholka
Journal of Applied Geophysics 110, 43-50, 2014
362014
Using Electrical Resistivity Tomography (ERT) as a tool in geotechnical investigation of the substrate of a highway
M Maślakowski, S Kowalczyk, R Mieszkowski, K Józefiak
Studia Quaternaria, 2014
222014
Application of the electrical resistivity method in assessing soil for the foundation of bridge structures: a case study from the Warsaw environs, Poland
S Kowalczyk, P Zawrzykraj, M MAŚLAKOWSKI
Acta Geodyn Geomater 14 (2), 221-234, 2017
82017
Strength analysis of a certain expressway embankment
A Zbiciak, M Maślakowski, R Michalczyk
Polish-Ukrainian Transactions” Theoretical Foundations of Civil Engineering …, 2012
42012
Wpływ geosyntetyków na dobór metody pomiaru odkształcenia podłoża
M Maślakowski, G Bartnik, S Kowalczyk
Budownictwo i Inżynieria Środowiska 4 (4), 281--286, 2013
32013
Preliminary validation of the dynamic probing methods used in estimation of the relative density of cohesionless soils
K Brzeziński, M Maślakowski, M Sokołowska
MATEC Web of Conferences 117, 00024, 2017
22017
Tomografia elektrooporowa jako skuteczna metoda rozpoznawania nasypów antropogenicznych w warunkach budowy odcinka drogi S8 w okolicy Warszawy
M Maślakowski, A Zbiciak, K Józefiak
Logistyka, 4792--4799, CD2, 2015
22015
Badania geofizyczne służące ocenie zagęszczenia nasypów drogowych
M Maślakowski, K Józefiak
Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej, Teoretyczne Podstawy Budownictwa 5 …, 2014
22014
A Novel Approach to the Analysis of the Soil Consolidation Problem by Using Non-Classical Rheological Schemes
K Józefiak, A Zbiciak, K Brzeziński, M Maślakowski
Applied Sciences 11 (5), 1980, 2021
12021
Evaluation of the volume measurement optical method suitability for determining the relative compaction of soils
K Brzeziński, M Maślakowski, P Liszewski
Civil Engineering Journal 4 (9), 2052-2059, 2018
12018
Validation of the cone penetrometer suitability for determining the state of soil
M Maślakowski, K Brzeziński, A Zbiciak, K Józefiak
Archives of Civil Engineering 64 (4/I), 2018
12018
Wybrane zagadnienia walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego
K Brzeziński, M Maślakowski, P Tutka
TTS Technika Transportu Szynowego 24, 2017
12017
ERT i GPR–geofizyczne metody badań podłoża wykorzystywane w budownictwie liniowym
M Maślakowski, K Józefiak, K Brzeziński, M Superczyńska
Przegląd Geologiczny 65 (10/2), 2017
12017
Koncepcja procedury walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie
K Brzeziński, M Maślakowski, A Zbiciak, K Józefiak
Drogownictwo, 2017
12017
Wymagania dotyczące betonu do specjalnych robót geotechnicznych zgodnie z PN-EN 206: 2014
T Piotrowski, M Maślakowski
Materiały Budowlane, 2--4, 2015
12015
Diagnostyka stanu podłoża i podtorza kolejowego metodą georadarową (GPR)
M Maślakowski, A Zbiciak, K Józefiak, T Piotrowski
TTS Technika Transportu Szynowego 22, 2015
12015
Oznaczanie cech mechanicznych gruntów spoistych w aparacie stożkowym: badania laboratoryjne i symulacje komputerowe
A Zbiciak, R Michalczyk, K Józefiak, M Maślakowski
Logistyka, 7046--7053, 2014
12014
Posadowienie estakad Trasy Łazienkowskiej na gruntach słabonośnych
M Maślakowski, R Kuszyk, A Zbiciak, K Józefiak
Materiały Budowlane, 2014
12014
Budowa elektrowni jądrowej w Polsce w świetle wymagań ETC-C i innych standardów technicznych na świecie
T Piotrowski, M Maślakowski, R Kuszyk
Materiały Budowlane, 88--90, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20