Obserwuj
Іван Мостов'як, Ivan Mostoviak
Іван Мостов'як, Ivan Mostoviak
перший проректор Уманський національний університет садівництва
Zweryfikowany adres z udau.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк, СП Полторецький, ...
222012
Оцінювання сформованості екологічних компетентностей
ВП Карпенко, ІІ Мостов’як, ТМ Пушкарьова-Безділь
–Одеса: НУ «ОМА, 2017
52017
Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим
ЗМ Грицаєнко, ВП Карпенко, ІІ Мостов’як, ЛФ Підан
Київ, 2016
52016
Ефективність бакових сумішей гербіциду Калібр 75 з біологічними препаратами у посівах ячменю ярого
ВП Карпенко, ЗМ Грицаєнко, ІІ Мостов’як
52010
Ефективність біологічно активних речовин
ІІ Мостов’як, ВП Карпенко
Захист рослин, 7-8, 2004
52004
Екологічна парадигма інтегрованого захисту рослин
ІІ Мостов’як
Карантин і захист рослин, 12-16, 2019
42019
Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників: Навч. посіб
НМ Осокіна, ІІ Мостов’як, ОП Герасимчук, ВВ Любич, КВ Костецька, ...
К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна, 2016
42016
Фотосинтетична продуктивність посівів ярого ячменю залежно від сумісного застосування біопрепарату Агат–25К з гербіцидом Лінтур
ЗМ Грицаєнко, ВП Карпенко, ІІ Мостов’як
Зб. наук. пр. УДАУ, 74-80, 2005
42005
Підходи до вивчення структури деревних і кущових рослин у дендропарках і парках
ВА Вітенко, ВП Шлапак, ІІ Мостов'Як
Науковий вісник НЛТУ України 23 (6), 185-191, 2013
32013
Анатомічна структура епідермісу листків тритикале озимого за дії гербіцидів Пріма і Пума супер та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ІІ Мостов’як
Запоріжжя, 2012
32012
Вплив комплексного застосування гербіцидів з біологічними препаратами на забур’яненість посівів ячменю ярого
ВП Карпенко, ІІ Мостов’як
32008
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІТОПАТОГЕННОГО ФОНУ МІКРОМІЦЕТІВ—ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ В АГРОЦЕНОЗАХ ЗЕРНОВИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ІІ Мостов’як, ОС Дем’янюк, ВВ Бородай
Агроекологічний журнал, 28, 2020
22020
Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за використання різних видів фунгіцидів та інокулянта у Правобережному Лісостепу України
ІІ Мостов’як, ОВ Кравченко
Вісник Уманського національного університету садівництва, 21-24, 2018
22018
Ботанічні сади і парки як осередки екологічного виховання і освіти
ІІ Мостов'як, ВП Шлапак, ГІ Музика, ВФ Собченко
ІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology …, 2009
22009
Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах центрального Лісостепу України
ІІ Мостов'як
, ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01. 11.‖ Фітопатологія―/ІІ Мостов’як, 2002
22002
Білогрудівський ліс: історія, природні умови, лісівничо-таксаційна характеристика, агротехнологія.
ВП Шлапак, ІІ Мостов’як
Дніпро: Середняк ТК, 2021
12021
Інтегрована система захисту рослин у формуванні збалансованих агроекосистем
ІІ Мостовʼяк
Збалансоване природокористування, 77-86, 2020
12020
Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим
ВП Карпенко, ІІ Мостов'Як, РМ Притуляк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 73-75, 2015
12015
Агробіоценологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації
ВЯ Білоножко, СП Полторецький, ВП Карпенко, ІІ Мостов'як, ...
ПП" ТД" Едельвейс", 2013
12013
Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ярих зернових колосових культур при сумісному застосуванні гербіцидів з рістрегулюючими речовинами
ВП Карпенко, ІБ Леонтюк, ІІ Мостов’як
12007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20