Grzegorz J. Wolski
Grzegorz J. Wolski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin
Zweryfikowany adres z biol.uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Assessment of biological colonization of historic buildings in the former Auschwitz II-Birkenau concentration camp
K Rajkowska, A Otlewska, A Koziróg, M Piotrowska, P Nowicka-Krawczyk, ...
Annals of microbiology 64 (2), 799-808, 2014
432014
Colonising organisms as a biodegradation factor affecting historical wood materials at the former concentration camp of Auschwitz II–Birkenau
A Koziróg, A Otlewska, M Piotrowska, K Rajkowska, P Nowicka-Krawczyk, ...
International Biodeterioration & Biodegradation 86, 171-178, 2014
372014
The current distribution in Poland of some European neophytic bryophytes with supposed invasive tendencies
E Fudali, M Szczepanski, A Rusinska, S Rosadzinski, G Wolski
Acta societatis botanicorum Poloniae 78 (1), 73-80, 2009
302009
Abiotic determinants of the historical buildings biodeterioration in the former Auschwitz II–Birkenau concentration and extermination camp
M Piotrowska, A Otlewska, K Rajkowska, A Koziróg, M Hachułka, ...
PLoS One 9 (10), e109402, 2014
252014
New national and regional bryophyte records, 56
LT Ellis, OM Afonina, RL Andriamiarisoa, G Asthana, R Bharti, P Aymerich, ...
Journal of Bryology 40 (3), 271-296, 2018
152018
Ecological diversity of bryophytes on tree trunks in protected forests (a case study from Central Poland)
E Fudali, GJ Wolski
Herzogia 28 (1), 87-103, 2015
132015
Contribution to the bryoflora of the Roztocze National Park (SE Poland)-Bryophytes of the Swierszcz river valley
E Fudali, R Zubel, A Stebel, A Rusinska, P Górski, G Voncina, ...
Steciana 19 (1), 2015
132015
Contribution to the bryoflora of the Świętokrzyski National Park (Central Poland)
A Stebel, S Rosadziński, P Górski, B Fojcik, A Rusińska, G Vončina, ...
Roczniki akademii rolniczej w Poznaniu 392 (Botanika–Steciana 17), 77-84, 2013
132013
Mszaki–zróżnicowanie, zmiany i zagrożenia
M Staniaszek-Kik, GJ Wolski
Szata roślinna Polski środkowej. Ed. JK Kurowski. Towarzystwo Ochrony …, 2009
112009
Bryophytes of the experimental and teaching garden of the faculty of biology and environmental protection, university of Lodz (Poland)
GJ Wolski, A Stefaniak, B Kowalkiewicz
Український ботанічний журнал, 2012
102012
Determination of plant communities based on bryophytes: the combined use of Kohonen artificial neural network and indicator species analysis
GJ Wolski, A Kruk
Ecological Indicators 113, 106160, 2020
92020
Resurrection of the Plagiothecium longisetum Lindb. and proposal of the new species—P. angusticellum
GJ Wolski, P Nowicka-Krawczyk
PloS one 15 (3), e0230237, 2020
92020
Are Plagiothecium cavifolium, P. nemorale and P. succulentum indeed variable species
GJ Wolski
Pak. J. Bot 50 (4), 1579-1589, 2018
92018
Further spreading of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in Poland
A Stebel, S Rosadzinski, GJ Wolski, M Staniaszek-Kik, E Fudali, L Armata, ...
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 16, 2012
92012
New national and regional bryophyte records, 58
LT Ellis, OM Afonina, GY Doroshina, C Agudelo, RL Andriamiarisoa, ...
Journal of bryology 41 (1), 63-84, 2019
82019
Bryophytes of the Muńcuł nature reserve in the Beskid Wysoki Range (Polish Western Carpathians)
A Stebel, R Zubel, B Fojcik, P Górski, A Rusińska, J Sawicki, ...
Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes. Sorus, Poznań, 193-205, 2011
82011
Mszaki źródlisk wapiennych koło Drzewian na Wysoczyźnie Polanowskiej
A Rusińska, P Górski, A Stebel, S Rosadziński, M Staniaszek-Kik, ...
Różnorodność biologiczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warcińsko …, 2010
82010
Siedliskowe uwarunkowania występowania mszaków w rezerwatach przyrody chroniących jodłę pospolitą w Polsce Środkowej
GJ Wolski
Uniwersytet Łódzki, 2013
72013
Bryoflora of the spring fen" Makaty" in north-western Wielkopolska region
A Rusinska, P Gorski, M Gabka, A Stebel, E Fudali, M Szczepanski, ...
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 13, 2009
72009
New national and regional bryophyte records, 62
LT Ellis, OM Afonina, JJ Atwood, H Bednarek-Ochyra, M Burghardt, ...
Journal of Bryology 42 (2), 195-208, 2020
62020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20