Karolina Kacaper
Karolina Kacaper
doktorant, Zakład Hydrobiologii i Akwakultury, Istytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Verified email at up.wroc.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Srebro w wodzie rzeki czerwonej (województwo zachodniopomorskie)
K Kacper, M Kowalska-Góralska, M Senze
Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Materiały …, 2012
12012
WYBRANE WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY POWIERZCHNIOWEJ LITORALU JEZIOR LEŻĄCYCH NA SZLAKU TURYSTYCZNYM WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
K KACAPER, M KOWALSKA-GÓRALSKA, M SENZE
OCENA STOPNIA SKAŻENIA METALAMI CIĘŻKIMI WYBRANYCH MOKRADEŁ LEŚNYCH NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA
K KACAPER, W DOBICKI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3