Wojciech Wawrzyński
Wojciech Wawrzyński
Verified email at am.gdynia.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
On ship roll resonance frequency
W Wawrzyński, P Krata
Ocean Engineering 126, 92-114, 2016
262016
Method for ship’s rolling period prediction with regard to non-linearity of GZ curve
W Wawrzyński, P Krata
Journal of theoretical and applied mechanics 54 (4), 1329-1343, 2016
242016
Prediction of Ship Resonant Rolling-Related Dangerous Zones with Regard to the Equivalent Metacentric Height Governing Natural Frequency of Roll, TransNav
P Krata, W Wawrzyński
Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp 11, 2017
62017
Aproksymacja krzywej ramion prostujących i jej wpływ na symulacje numeryczne kołysań bocznych statku
W Wawrzyński
Logistyka 4 (CD1), 1161-1170, 2015
52015
Bistability and accompanying phenomena in the 1-DOF mathematical model of rolling
W Wawrzyński
Ocean Engineering 147, 565-579, 2018
32018
Determination of Parameters Describing the Risk Areas of Ships Chaotic Rolling on the Example of LNG Carrier and OSV Vessel
S Guze, W Wawrzynski, P Wilczynski
Journal of Marine Science and Engineering 8 (2), 91, 2020
22020
Area of the Unstable Solution of Rolling Equation–Jumps of the Oscillations Amplitude
W Wawrzyński
Journal of KONES 25 (3), 489-496, 2018
22018
Prediction of the natural frequency of ship’s roll with regard to various models of roll damping
P Krata, W Wawrzyński
Journal of KONES 23 (3), 289--296, 2016
22016
Badanie granicy wystąpienia rezonansu parametrycznego kołysań bocznych statku w oparciu o równanie Mathieu
W Wawrzyński
Logistyka 4, 2015
22015
Ship’S Rolling Amplitude as a Significant Factor Influencing Liquid Sloshing in Partly Filled Tanks/Amplituda Kołysań Statku Jako Istotny Parametr W Badaniach Zjawiska …
P Krata, W Wawrzyński
Journal of KONBiN 21 (1), 63-76, 2012
22012
Predykcja składowej tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych. Porównanie skróconej i pełnej metody Ikedy
W Wawrzyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017
12017
Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych
W Wawrzyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 167-178, 2016
12016
Wpływ odwzorowania krzywej ramion prostujących na wyniki symulacji numerycznych wymuszonych kołysań bocznych statku
W Wawrzyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 118--130, 2015
12015
WYKORZYSTANIE RÓWNANIA MATHIEU DO ANALIZY REZONANSU PARAMETRYCZNEGO KOŁYSAŃ STATKU
W Wawrzyński
Logistyka 4 (CD 2), 6503-6513, 2015
12015
Dynamika ruchu cieczy ze swobodną powierzchnią w ocenie stateczności statku morskiego
P Krata, J Jachowski, W Wawrzyński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 331--343, 2013
12013
An investigation into the influence of tank filling level on liquid sloshing effects onboard ships–static and dynamic approach
P Krata, W Wawrzyński, J Jachowski, W Więckiewicz
Journal of KONES 19, 239-248, 2012
12012
Analysis of dynamic heeling moment due to liquid sloshing in partly filled ship's tanks for realistic range of rolling periods-a case study
J Jachowski, P Krata, W Wawrzyński, W Więckiewicz
Journal of KONES 19, 177-184, 2012
12012
Wpływ standardowej poprawki uwzględniającej efekt swobodnej powierzchni cieczy GM na ocenę stateczności statku uszkodzonego metodą przyjętej masy
W Wawrzyński
Logistyka 4, 2010
12010
Susceptibility of the roll equation to the bifurcation phenomenon depending on the damping coefficient value and form of the roll damping formula
W Wawrzyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2017
2017
Wpływ nieliniowości krzywej ramion prostujących na okres kołysań własnych statku
W Wawrzyński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 83--98, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20