Follow
Wojciech Wawrzyński
Wojciech Wawrzyński
Verified email at am.gdynia.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
On ship roll resonance frequency
W Wawrzyński, P Krata
Ocean Engineering 126, 92-114, 2016
292016
Method for ship’s rolling period prediction with regard to non-linearity of GZ curve
W Wawrzyński, P Krata
Journal of theoretical and applied mechanics 54 (4), 1329-1343, 2016
282016
Prediction of ship resonant rolling-related dangerous zones with regard to the equivalent metacentric height governing natural frequency of roll
P Krata, W Wawrzyński
TransNav-The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2017
82017
Bistability and accompanying phenomena in the 1-DOF mathematical model of rolling
W Wawrzyński
Ocean Engineering 147, 565-579, 2018
62018
Determination of Parameters Describing the Risk Areas of Ships Chaotic Rolling on the Example of LNG Carrier and OSV Vessel
S Guze, W Wawrzynski, P Wilczynski
Journal of Marine Science and Engineering 8 (2), 91, 2020
52020
Assessment of the realistic range of variation of ship equivalent metacentric height governing synchronous roll frequency
P Krata, W Wawrzyński
Safety of Sea Transportation, 225-231, 2017
52017
Aproksymacja krzywej ramion prostujących i jej wpływ na symulacje numeryczne kołysań bocznych statku
W Wawrzyński
Logistyka, 1161-1170, 2015
52015
Area of the unstable solution of rolling equation: jumps of the oscillations amplitude
W Wawrzyński
Journal of KONES 25, 2018
42018
Duffing-type oscillator under harmonic excitation with a variable value of excitation amplitude and time-dependent external disturbances
W Wawrzynski
Scientific Reports 11 (1), 1-15, 2021
32021
Prediction of the natural frequency of ship’s roll with regard to various models of roll damping
P Krata, W Wawrzyński
Journal of KONES 23, 2016
32016
Predykcja składowej tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych. Porównanie skróconej i pełnej metody Ikedy
W Wawrzyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017
22017
Badanie granicy wystąpienia rezonansu parametrycznego kołysań bocznych statku w oparciu o równanie Mathieu
W Wawrzyński
Logistyka, 1171-1182, 2015
22015
Ship'S Rolling Amplitude as a Significant Factor Influencing Liquid Sloshing in Partly Filled Tanks/Amplituda Kolysan Statku Jako Istotny Parametr W Badaniach Zjawiska …
P Krata, W Wawrzynski
Journal of KONBiN 21 (1), 63, 2012
22012
The origin point of the unstable solution area of a forced softening Duffing oscillator
W Wawrzynski
Scientific Reports 12 (1), 1-14, 2022
12022
Wyznaczanie kątów przechyłu dynamicznego statku za pomocą równania kołysań bocznych
W Wawrzyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 167-178, 2016
12016
Wpływ odwzorowania krzywej ramion prostujących na wyniki symulacji numerycznych wymuszonych kołysań bocznych statku
W Wawrzyński
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 118--130, 2015
12015
WYKORZYSTANIE RÓWNANIA MATHIEU DO ANALIZY REZONANSU PARAMETRYCZNEGO KOŁYSAŃ STATKU
W Wawrzyński
Logistyka 4 (CD 2), 6503-6513, 2015
12015
The dynamic heeling moment due to liquid sloshing in partly filled wing tanks for varying rolling period of seagoing vessels
P 15. Krata, J Jachowski, W Wawrzyński, W Więckiewicz
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation – Weintrit & Neumann (ed …, 2013
12013
Dynamika ruchu cieczy ze swobodną powierzchnią w ocenie stateczności statku morskiego
P Krata, J Jachowski, W Wawrzyński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 331--343, 2013
12013
An investigation into the influence of tank filling level on liquid sloshing effects onboard ships–static and dynamic approach
P Krata, W Wawrzyński, J Jachowski, W Więckiewicz
Journal of KONES 19, 239-248, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20