Łukasz Drobiec
Łukasz Drobiec
Associate Professor at Silesian University of Technology, Department of Building Structures
Zweryfikowany adres z polsl.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych
D Łukasz, R Jasiński, A Piekarczyk
Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Warszawa …, 2010
91*2010
Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych
PA Drobiec Ł., Jasiński R.
Wydawnictwo Naukowe PWN 2, 900, 2014
52*2014
Brownfields handbook
U Ferber, P Nathanail, J Bergatt Jackson, M Gorski, L Drobiec, ...
Leonardo da Vinci Project, 2006
34*2006
Mury poddane zginaniu w ujęciu normy PN-EN 1996-1-1: 2006
Ł Drobiec, R Jasiński, A Piekarczyk
Materiały Budowlane, 32-36, 2009
26*2009
Diagnostics of reinforced concrete structures
Ł Drobiec, R Jasiński, A Piekarczyk
Methodology, Field and laboratory testing of concrete and steel 1, 2010
24*2010
Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu
JR Drobiec Łukasz
Materiały budowlane, 106-109, 2015
22*2015
Limitation of cracking in AAC masonry under the window zone: Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich
Ł Drobiec
Mauerwerk 21 (5), 332-342, 2017
212017
The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC)
T Drobiec, Ł., Jasiński, R., Rybarczyk
Brick and Block Masonry: Trends, Innovations and Challenges - Proceedings of …, 2016
21*2016
Przyczyny uszkodzeń murów
Ł Drobiec
XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji …, 2007
19*2007
Zapobieganie zarysowaniom ścian murowych opartych na stropach żelbetowych
J Kubica
Materiały Budowlane, 21-23, 2006
162006
Lokalizacja wad konstrukcji i stali zbrojeniowej-metody
Ł Drobiec, R Jasiński, A Piekarczyk
152006
Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym
Ł Drobiec
Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice, 2004
15*2004
Influence of some types of bed joint reinforcement on mechanical properties of masonry under compression
L Drobiec, J Kubica
Proceedings of the British Masonry Society, 99-104, 2002
132002
Comparison research of bed joints construction and bed joints reinforcement on shear parameters of AAC masonry walls
R Jasiński, Ł Drobiec
Journal of Civil Engineering and Architecture 10 (12), 1329-1343, 2016
122016
Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych-metoda ultradźwiękowa. Cz. 1
Ł Drobiec, R Jasiński, A Piekarczyk
Przegląd budowlany 78, 29-36, 2007
122007
Precast lintels made of autoclaved aerated concrete–tests and theoretical analyses
Ł Drobiec, R Jasiński, W Mazur
Cement Wapno Beton 5, 399-413, 2017
112017
Research of light concrete precast lintels
W Mazur, L Drobiec, R Jasinski
Procedia engineering 161, 611-617, 2016
112016
Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian
Ł Drobiec
XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 1 (1 …, 2015
10*2015
Validation of selected non-destructive methods for determining the compressive strength of masonry units made of autoclaved aerated concrete
R Jasiński, Ł Drobiec, W Mazur
Materials 12 (3), 389, 2019
92019
Przeciwdziałanie zarysowaniu ściskanych murów zbrojeniem spoin wspornych
Ł Drobiec
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013
9*2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20