Agnieszka Czerw
Agnieszka Czerw
Uniwersytet SWPS Wydział w Poznaniu, Instytut Psychologii
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska, CS Nosal
Przegląd teorii i metod. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006
512006
Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska
Psychologiczne uwarunkowania, GWP, Gdańsk, 2011
332011
Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej
A Czerw, A Borkowska
Psychologia społeczna 5 (4), 303-315, 2010
272010
Optymizm. Perspektywa psychologiczna
A Czerw
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
242010
Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
232011
Well-Being at Work – the Essence, Causes and Consequences of the Phenomenon
A Czerw
International Journal of Contemporary Management 13, 97-110, 2014
132014
Work attitudes and work ethic as predictors of work engagement among Polish employees
A Czerw, D Grabowski
Polish Psychological Bulletin 46 (4), 503-512, 2015
112015
Co ludzie myślą o pracy zawodowej? Konstrukcja metody diagnozującej postawy wobec pracy.
A Czerw
Psychologia Społeczna, 219-233, 2013
112013
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik metody
C Nosal, B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006
102006
Dopasowanie człowiek – środowisko i postawa wobec pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych
A Czerw, J Czarnota-Bojarska
Psychologia Społeczna 11, 8-19, 2016
82016
Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod
B Balcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska, CS Nosal
Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego, Ministerstwo Pracy i …, 2006
72006
Analiza struktury optymizmu
A Czerw
Czasopismo Psychologiczne 7 (1), 25-31, 2001
72001
Motywująca rola wartości związanych z przekraczaniem własnych granic w sytuacji pracy
A Czerw, A Gąsiorowska
W: B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska (red.), Transgresje …, 2011
62011
Jasna przyszłość naszych finansów
A Gąsiorowska, A Czerw
O związkach optymizmu i postaw wobec pieniędzy. W: M. Górnik-Durose, M …, 2010
62010
Zarządzanie zadowolonymi ludźmi
A Czerw
Personel i Zarządzanie, 38-41, 2010
62010
Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji
A Czerw, J Babiak
Zarządzanie zasobami ludzkimi 6, 54-57, 2010
52010
Czynniki osobowościowe w planowaniu kariery: badanie kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie, w Witkowski SA (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu
A Czerw, S Cisek
Prace Psychologiczne 6, 2003
52003
Poziom optymizmu a styl twórczego zachowania się. Analiza zależności
A Czerw
Przegląd Psychologiczny 43 (3), 361-364, 2000
52000
Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy
A Czerw
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
42017
Diagnosing well-being in work context–Eudemonic Well-Being in the Workplace Questionnaire
A Czerw
Current Psychology 38 (2), 331-346, 2019
32019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20