Małgorzata Siemionek-Ruskań
Małgorzata Siemionek-Ruskań
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
A Siemionek, M Siemionek-Ruskań
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego: Studia i Prace, 97-107, 2015
32015
A comparative analysis of crowdfunding in Poland and Romania
M Fanea-Ivanovici, M Siemionek-Ruskań
Proceedings of the International Conference on Business Excellence 13 (1 …, 2019
2019
Przesłanki zastosowania Strategicznej Karty Wyników w miastach
M Siemionek-Ruskań
2019
Potential threats during controlling system implementation and financial controling system budgeting
A Siemionek, M Siemionek-Ruskań
32nd International Business Information Management Association Conference, 2018
2018
Development of balanced scorecard perspectives for the Polish city of Olsztyn
M Siemionek-Ruskań, A Siemionek
32nd International Business Information Management Association Conference, 2018
2018
Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarządzania szwedzkim miastem
M Siemionek-Ruskań
Zarządzanie i Finanse 16 (2), 2018
2018
Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania miastem
M Siemionek-Ruskań
2015
Realizacja Zrównoważonej Karty Wyników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Odbicie w literaturze i praktyce
A Siemionek, M Siemionek-Ruskań
Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011
2011
Systemy zarządzania kosztami największych firm na Maderze. Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników
M Siemionek-Ruskań, A Siemionek
Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011
2011
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie wspierające zarządzanie zrównoważonym rozwojem
M Siemionek-Ruskań, A Siemionek
Izdatel'stvo Baltijskogo federal'nogo universiteta im. Immanuila Kanta, 2011
2011
Kluczowe czynniki sukcesu w balanced scorecard
A Siemionek, M Siemionek-Ruskań
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
2010
Sposoby kształtowania i raportowania sytuacji finansowej grupy kapitałowej
A Siemionek, M Siemionek-Ruskań
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12