Obserwuj
Grzegorz Materna
Grzegorz Materna
Instytut Nauk Prawnych PAN
Zweryfikowany adres z hansberrytomkiel.com
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji
G Materna
Wolters Kluwer, 2009
592009
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne
J Cygler, M Aluchna, E Marciszewska, MK Witek-Hajduk, G Materna
Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2013
382013
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne
M Aluchna, J Cygler, G Materna, MK Witek-Hajduk, E Marciszewska
Wolters Kluwer, 2013
182013
Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym
G Materna
Wolters Kluwer, 2016
152016
Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu przed Prezesem UOKiK
G Materna
The limitation of evidence access in the proceedings before the President of …, 2008
102008
W: T. Skoczny (red.)
G Materna
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, 2014
82014
Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym
G Materna
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12, 4-13, 2013
82013
Sądowy nadzór nad wykonywaniem kontroli (przeszukania) u przedsiębiorcy w toku postępowania przed Prezesem UOKiK
G Materna
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 7, 19-24, 2012
72012
W: T. Skoczny (red.)
M Bernatt, G Materna
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, 2014
62014
Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK
G Materna
Europejski Przegląd Sądowy, 19-26, 2019
52019
Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec organizacji zbiorowego zarządzania–granice ingerencji organu antymonopolowego
G Materna
Application of competition law to organizations of collective management of …, 2009
52009
Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji
G Materna
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 10, 14-21, 2015
42015
Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli …
G Materna, M Krasnodębska-Tomkiel, D Hansberry-Bieguńska
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 5, 20-57, 2016
32016
Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów
G Materna, A Zawłocka-Turno
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 4 (2), 11-26, 2015
32015
Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie …
G Materna
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8 (4), 8-23, 2015
32015
Uchwały i inne akty związków przedsiębiorców jako źródło ograniczenia konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne
G Materna
Przegląd Ustawodawsta Gospodarczego, 15-21, 2014
32014
Wpływ prawa UE na polskie wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
M Grzegorz
Europejski Przegląd Sądowy 5, 22-27, 2010
3*2010
Pojęcie ‘przedsiębiorca’ a relacje między wspólnotowym i krajowym prawem ochrony konkurencji
G Materna
Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, red …, 2006
3*2006
Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji)
G Materna
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 7 (2), 30-48, 2018
22018
Wertykalne porozumienia cenowe – ewolucja orzecznictwa sądowego i praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK
G Materna
Glosa 2, 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20