Kamil Zeidler
Kamil Zeidler
Professor of Law, Facultuy of Law and Administration, University of Gdańsk
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo ochrony dziedzictwa kultury
K Zeidler
Wolters Kluwer, 2007
1082007
Prawo ochrony dziedzictwa kultury
K Zeidler
Wolters Kluwer, 2007
1082007
Wykład prawa ochrony zabytków
K Zalasińska, K Zeidler
Wolters Kluwer: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
262015
Regiony
Z Brodecki
Wydawn. Prawnicze LexisNexis, 2005
232005
Łacińska terminologia prawnicza
J Zajadło
Wolters Kluwer Polska, 2009
132009
„Pojęcie «dziedzictwa narodowego» w Konstytucji RP i jego prawna ochrona”
K Zeidler
Gdańskie Studia Prawnicze 12 (s 343), 2004
132004
Prawo ochrony zabytków
K Zeidler
Wolters Kluwer: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
122014
Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa
K Zeidler
Wolters Kluwer, 2011
122011
Leksykon prawa ochrony zabytków: 100 podstawowych pojęć
K Zeidler, T Bąkowski
Wydawn. CH Beck, 2010
122010
Leksykon prawa ochrony zabytków: 100 podstawowych pojęć
K Zeidler, T Bąkowski
Wydawn. CH Beck, 2010
122010
Leksykon prawa ochrony zabytków: 100 podstawowych pojęć
K Zeidler, T Bąkowski
Wydawn. CH Beck, 2010
122010
Wykład prawa dla archeologów
K Zeidler, M Trzciński
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
122009
Wykład prawa dla archeologów
K Zeidler, M Trzciński
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
122009
Problematyka wartościowania jako podstawy rozstrzygnięć wojewódzkiego konserwatora zabytków,[w:] Szmygin B.(red.)
K Zalasińska, K Zeidler
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, 243-248, 2012
92012
Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny
J Zajadło, K Zeidler
Ochrona zabytkow, 116-121, 2003
92003
Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji
J Jabłońska-Bonca, K Zeidler
Wolters Kluwer, 2016
82016
Karnoprawna ochrona zabytków
J Kaczmarek, K Zeidler
Prokuratura i Prawo 2, 2004
82004
Prawda
J Zajadło
LexisNexis, 2013
62013
Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2
H Izdebski, P Skuczyński
LexisNexis Polska, 2011
52011
O znaczeniu i roli teorii konserwatorskiej w procesie stosowania prawa [w:] B
K Zeidler
Szmygin (red.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce …, 2008
52008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20