Obserwuj
Ірина Трубка
Ірина Трубка
Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Zweryfikowany adres z nmapo.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Application of mineral waters in the complex treatment of patients with gastroesophageal reflux disease
NV DRAGOMIRETSKA, KD BABOV, SG GUSHCHA, IB ZABOLOTNA, ...
Minerva Gastroenterologica e Dietologica, 225-37, 2020
172020
Comprehensive Assessment of Functional Changes in the Organism of Healthy Rats in External and Internal Use of Silicone Low Mineralized Mineral Water
S Gushcha, B Nasibullin, A Plakida, I Trubka, V Volyanskaya, ...
European Journal of Clinical and Biomedical Sciences 4 (No. 1), pp. 1-5, 2018
112018
Превентивна терапія і профілактика карієсу зубів – сучасні тенденції
НО Савичук, ІО Трубка, ЛВ Корнієнко, ОА Мaрченко, НМ Антонова, ...
Український стоматологічний альманах, 126-130, 2013
102013
Науковий супровід реформуваннясистеми охорони здоров" я України: стан і тенденції розвитку (огляд літературних джерел)
ОВ Поживілова, ІО Трубка, ВВ Дудка
Економіка та держава, 2012
92012
Современные подходы превентивной терапии кариеса зубов
НО Савичук, ІО Трубка, ЛВ Корнієнко, ОА Марченко
DentArt, 2013
82013
Клінічна ефективність лікувально- профілактичного комплексу при поєднаному перебізі карієсу та хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку
ІО Трубка
Вісник проблем біології і медицини 2 (144), 377-381, 2018
52018
Обоснование использования пробиотика, содержащего Lactobacillus reuteri, при экспериментальном кариесе у крыс
ІО Трубка, Савичук, Наталія Олегівна
Рецепт 19 (3), с.322-328, 2016
52016
Експериментальна модель відтворення карієсу на тваринах
ІО Трубка, НО Савичук
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 380-384, 2015
52015
Оцінка впливу генетичних предикторів у зростанні ризику розвитку хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей та формування його фенотипових особливостей
ІО Трубка, ЗІ Россоха, СП Кир’яченко, НО Савичук, НГ Горовенко
Медичний часопис 2 (3(125)), 27-30, 2018
4*2018
Принципи надання стоматологічної допомоги дітям з вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки на етапах лікування та реабілітації
НО Савичук, КА Парпалей, ІО Трубка, ВО Тимохіна, ЛВ Корнієнко, ...
Вісник проблем біології і ме-дицини 2 (2), 206-211, 2015
42015
Дослідження впливу мінеральних вод з вітаміном д3 на біохімічні показники у щурів з експериментальним карієсом
ІО Трубка
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 380-383, 2018
32018
Биохимические показатели ротовой жидкости у детей школьного возраста при сочетанном течении кариеса и хронического генерализованного катарального гингивита под влиянием лечебно …
ИА Трубка
Здоровье ребенка 13 (3), 269-273, 2018
32018
Коррекция микроэкологических нарушений как составляющая лечебно-профилактических мероприятий у детей с хроническим генерализованным катаральным гингивитом
НО Савичук, ИА Трубка, ОА Марченко
Стоматология. Эстетика. Инновации 1 (1), с. 87-95, 2017
32017
Спосіб відтворення карієсу на експериментальній моделі
ІО Трубка, НО Савичук
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика, 2015
32015
Моніторинг інноваційного забезпечення за напрямом" Стоматологія" у сфері охорони здоров" я України за 2009–2014 роки
ГФ Білоклицька, АЄ Горбань, ЛІ Закрутько, ОМ Дзюба, ЛГ Білан, ...
32015
Лікування катарального гінгівіту з використанням антигомотоксичної терапії
ІО Трубка, ОВ Дементьєва, ОО Кокарь
Патологія, 105-106, 2010
32010
Генетические предикторы риска развития сочетанного течения кариеса и хронического катарального гингивита у детей
ИА Трубка, ЗИ Россоха, СП Кирьяченко, НО Савичук, НГ Горовенко
Патология 15 (2(43)), 154-160, 2018
22018
Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку
ІО Трубка
Здоровье ребенка 13 (4), 31-37, 2018
22018
Дослідження впливу середньомінералізованої хлоридної натрієвої мінеральної води для корекції порушень функціонального стану нирок щурів з експериментальним дістресом
С.Г. Гуща, Б.А. Насібуллін, І.О. Трубка, А.А. Крокос, Т.В. Могилевська
ВОДА: ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ, с.54-58., 2017
2*2017
Применение текучего композита sdr™ для лечения кариеса фиссур у детей и подростков
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 65-69., 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20