Obserwuj
Marek Bugdol
Marek Bugdol
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej: teoria i praktyka
M Bugdol
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
2942008
Wartości organizacyjne: szkice z teorii organizacji i zarządzania
M Bugdol
Wydawnictwo UJ, 2006
2542006
Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu
M Bugdol
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
1872010
Gry i zachowania nieetyczne w organizacji
M Bugdol
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2007
1092007
Integrated management systems
M Bugdol, P Jedynak
Springer International Publishing, 2015
522015
Współczesne systemy zarządzania
M Bugdol, P Jedynak
Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Helion, 46-53, 2012
492012
A different approach to work discipline
M Bugdol
Human Resource Management. Palgrave Macmillan: Springer International …, 2018
482018
Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych
M Bugdol
Współczesne Zarządzanie= Contemporary Management Quarterly, 2010
482010
The implementation of the TQM philosophy in Poland
M Bugdol
The TQM Magazine 17 (2), 113-120, 2005
452005
Współczesne systemy zarządzania: jakość, bezpieczeństwo, ryzyko
M Bugdol, P Jedynak
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2012
422012
Zarządzanie jakością w administracji samorządowej
M Bugdol
Studia i Monografie/Uniwersytet Opolski, 2001
372001
The problem of fear in TQM–causes, consequences and reduction methods–a literature review
M Bugdol
The TQM Journal 32 (6), 1217-1239, 2020
322020
Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi: dlaczego warto być sprawiedliwym
M Bugdol
Warszawa: Difin, 2014
312014
Zarządzanie przez jakość: zagadnienia spo· leczne
M Bugdol
Wydawn. Uniw. Opolskiego, 2003
262003
Zarządzanie pracownikami-klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych
M Bugdol
Warszawa: Difin, 2011
242011
Selected proposals and possibilities of trust development within the TQM concept
M Bugdol
The TQM Journal 25 (1), 75-88, 2013
212013
The role of trust in sustainable heritage management networks. Case study of selected cultural routes in Poland
E Bogacz-Wojtanowska, A Góral, M Bugdol
Sustainability 11 (10), 2844, 2019
202019
Zarządzanie przez jakość
M Bugdol
Zagadnienia społeczne, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2003
162003
Quality objectives in management systems–their attributes, establishment and motivational function
M Bugdol, P Jedynak
International Journal of Quality & Reliability Management 39 (1), 115-136, 2021
152021
Zarządzanie twórczością organizacyjną. Podejście procesowe
J Skonieczny, AM Dereń
Difin SA, 2016
152016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20