Iwona Jażdżewska
Iwona Jażdżewska
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Statystyka dla geografów
I Jażdżewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003
38*2003
Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych
I Jażdżewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
302008
Statystyka dla geografów
I Jażdżewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
29*2013
Zmiana położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku
I Jażdżewska
Przegląd Geograficzny 78, 561-574, 2006
212006
Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych
I Jażdżewska
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1999
201999
The maturing of the Polish urban system
Z Rykiel, I Jażdżewska
H.S. Geyer (ed.), International Handbook of Urban Systems, 271-294, 2002
122002
Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego,[w:] E. Psyk–Piotrowska (red.), Kapitał społeczny, partycypacja obywatelska …
I Jażdżewska, M Frykowski
Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, 104-128, 2009
10*2009
Miejska sieć osadnicza i jej przemiany
I Jażdżewska
Zarys monografii województwa łódzkiego; S. Liszewski (red.), 225-240, 2001
102001
Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście
I Jażdżewska, [ red.]
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005
9*2005
Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście
I Jażdżewska, [ red.]
XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 298, 2003
92003
GIS w nauce (GIS in science)
I Jażdżewska, J Urbański
Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 14 (1), 5-15, 2013
8*2013
Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju
I Jażdżewska
Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica Socio-Economica 7, 96-121, 2006
82006
GIS in Higher Education in Poland
I Jażdżewska
Curriculums, Issues, Discussion (GIS w szkolnictwie wyższym w Polsce …, 2015
6*2015
Miasto postsocjalistyczne–organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany
I Jażdżewska
Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, 2001
62001
Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1995
I Jażdżewska, A Wolaniuk
Turyzm 6 (2), 121-126, 1996
61996
The use of centrographic measures in analysing the dispersion of historic factories, villas and palaces in Łódź (Poland)
I Jażdżewska
FOLIA GEOGRAPHICA 1 (1), 50-61, 2018
52018
Spatial and dynamic aspects of the rank-size rule method. Case of an urban settlement in Poland
I Jażdżewska
Computers, Environment and Urban Systems 62, 199–209, 2017
52017
Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016.(Educational offer of geoinformation at the Faculty of Geographical Sciences …
I Jażdżewska
Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 14 (3), 351-362, 2016
5*2016
The Historical Diversity of Poland's Urban Network. Cluster Analysis vs. Historical Regions.
I Jażdżewska
Geographia Polonica 86 (1), 219-236, 2013
52013
Sieć i system osadniczy miast
I Jażdżewska
S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna,, 343-378, 2012
52012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20