Iwona Jażdżewska
Iwona Jażdżewska
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Statystyka dla geografów
I Jażdżewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
26*2013
Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych
I Jażdżewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
262008
Statystyka dla geografów
I Jażdżewska
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003
262003
Statystyka dla geografów
I Jażdżewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003
262003
Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych
I Jażdżewska
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1999
171999
Zmiana położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku
I Jażdżewska
Przegląd Geograficzny 78, 561-574, 2006
152006
The maturing of the Polish urban system
Z Rykiel, I Jażdżewska
H.S. Geyer (ed.), International Handbook of Urban Systems, 271-294, 2002
122002
Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego,[w:] E. Psyk–Piotrowska (red.), Kapitał społeczny, partycypacja obywatelska …
I Jażdżewska, M Frykowski
Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, 104-128, 2009
10*2009
Statystyka dla geografów, Wyd
I Jażdżewska
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss 215, 2003
92003
Miejska sieć osadnicza i jej przemiany
I Jażdżewska
Zarys monografii województwa łódzkiego; S. Liszewski (red.), 225-240, 2001
82001
GIS w nauce
I Jażdżewska, J Urbański
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
72013
GIS w nauce (GIS in science)
I Jażdżewska, J Urbański
Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 14 (1), 5-15, 2013
7*2013
Funkcja turystyczna miast. XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście
I Jażdżewska, ( ed.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
72008
Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście
I Jażdżewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005
7*2005
Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju
I Jażdżewska
Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica Socio-Economica 7, 96-121, 2006
62006
Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście
I Jażdżewska, ( ed.)
XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 298, 2003
62003
Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1995
I Jażdżewska, A Wolaniuk
Turyzm 6 (2), 121-126, 1996
61996
The Historical Diversity of Poland's Urban Network. Cluster Analysis vs. Historical Regions.
I Jażdżewska
Geographia Polonica 86 (1), 219-236, 2013
52013
Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim ; SOCIO-ECONOMIC DIVERSITY OF COUNTRY BOROUGHS IN THE YOIYODESHIP OF ŁÓDŹ
I Jażdżewska
Acta Universitatis Lodziensis: Folia geographica socio-oeconomica 8 (1), 63-83, 2007
5*2007
Związek między podziałem administracyjnym a miejską siecią osadniczą Polski. Zastosowanie metody k-średnich do badań miejskiej sieci osadniczej
I Jażdżewska
Przegląd Geograficzny 78 (2), 247-259, 2006
52006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20