Minna Zechner
Minna Zechner
Verified email at ulapland.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Care of older persons in transnational settings
M Zechner
Journal of Aging Studies 22 (1), 32-44, 2008
1712008
Tutkimuksen lähestymistapoja hoivaan
A Anttonen, M Zechner
Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki, 16-53, 2009
1072009
Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa
M Zechner
Tampere University Press, 2010
862010
Theorizing care and care work
A Anttonen, M Zechner
Care between work and welfare in European societies, 15-34, 2011
532011
Ristiriitainen omaishoiva-Läheisen auttamisesta kunnan palveluksi
H Valokivi, M Zechner
Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki, 126-153, 2009
512009
Ikäetiikka-elämänkulun ääripäät, haavoittuvuus ja eettiset kysymykset
P Nikander, M Zechner
Stakes, 2006
482006
Hoivan arvoiset: Vaiva yhteiskunnan ytimessä
HK Hoppania, O Karsio, LM Näre, AO Olakivi, L Sointu, T Vaittinen, ...
Gaudeamus, 2016
432016
Hoivan tarve ja vanhan ihmisen toimintakyky
M Zechner, H Valokivi
Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki, 154-175, 2009
382009
Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki
A Anttonen, H Valokivi, M Zechner
Vastapaino, 2009
342009
Puolisoitaan hoivaavien luottamus vanhuspalveluihin
M Zechner
Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä, 139-166, 2007
292007
Hoivan paikat transnationaalisissa perheissä
M Zechner
Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys suomessa 2000-luvulla., 83-103, 2006
292006
Hoivan arvoiset
HK Hoppania, O Karsio, L Näre, A Olakivi, L Sointu, T Vaittinen, ...
Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus, 2016
272016
Migration and care: Giving and needing care across national borders
T Kröger, M Zechner
Finnish Journal of Ethnicity and Migration 4 (2), 17-26, 2009
252009
The political construction of elder care markets: Comparing Denmark, Finland and Italy
V Burau, M Zechner, HM Dahl, C Ranci
Social Policy & Administration 51 (7), 1023-1041, 2017
202017
Family commitments under negotiation: dual carers in Finland and Italy
M Zechner
Social Policy & Administration 38 (6), 640-653, 2004
192004
Kykyjä kyvyttömyyden tasolla: hoivan vaiheet vanhusten kertomana
M Zechner
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 295-310, 2008
182008
Johdanto
A Anttonen, H Valokivi, M Zechner
Teoksessa Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (toim.): Hoiva …, 2009
172009
Maahanmuuttajaäitien näkemyksiä ja kokemuksia päivahoidosta ja koulusta palveluina
M Zechner
Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ, 245-265, 2007
152007
Vanhuksen hyvä elämä asiakirjoissa ja haastattelupuheessa
T Aaltonen, L Henriksson, T Tiilikka, V Heli, M Zechner
Terveys ja sosiaalityö, 2014
142014
Vastuutetut omaishoitajat markkinoilla
M Zechner
Gerontologia 31 (3), 181-196, 2017
112017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20