Jacek Brdulak
Jacek Brdulak
Professor of Economy Science, Warsaw School of Economics
Verified email at sgh.waw.pl
TitleCited byYear
Geografia ekonomiczna. Wyd. III zmienione
K Kuciński
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
183*2015
Geografia ekonomiczna
red. nauk. Kazimierz Kuciński
Wolters Kluwer, 2013
183*2013
Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce
K Kuciński - red.
Difin Warszawa, 2010
602010
"Nowa gospodarka" i stare problemy: perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych
GWKM Piątkowski
Wyd. Wyższej Szkoły Przedsięb. i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2002
42*2002
Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce.
M Banak, J Brdulak, C Krysiuk, P Pawlak
Monografia 1, 218, 2014
382014
Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu
J Brdulak, B Zakrzewski
Kwartalnik Celny, s. 5-7, 2014
36*2014
Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu
J Brdulak, B Zakrzewski
Monografia 1, 231, 2013
36*2013
Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk, B Zakrzewski
Logistyka, 716--722, 2014
352014
Glokalizacja
K Kuciński
Difin Warszawa, 2011
352011
Negocjacje handlowe
H Brdulak, J Brdulak
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000
312000
Zielona energia w Polsce
D Niedziółka
CeDeWu Warszawa 1, s. 71-93, 2012
292012
Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego
J Brdulak
Szkoła Główna Handlowa, 2005
282005
Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T
J Brdulak, P Pawlak, C Krysiuk
Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie 1, 184, 2012
27*2012
Geografia gospodarcza Polski.
red. nauk. Irena Fierla
PWE Warszawa, 2004
27*2004
Geografia gospodarcza świata.
red. nauk. Irena Fierla
PWE Warszawa, 2005
26*2005
Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce
K Piech
Monografie i Opracowania, 250, 2005
252005
Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres
J Brdulak, B Zakrzewski
Archives of Transport - Quarterly 27 (28, iss. 3-4), 25--43, 2013
242013
Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego w Polsce
J Brdulak, B Zakrzewski
Transport Samochodowy, 35--45, 2008
242008
Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej.
red. nauk. Irena Fierla
PWE Warszawa, 2011
22*2011
Społeczna gospodarka rynkowa: idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce
EMPP nauk.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003
22*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20