Jaroslaw Chodak
Jaroslaw Chodak
Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Verified email at umcs.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Teorie rewolucji w naukach społecznych
J Chodak
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
232012
Okupacja przestrzeni publicznej jako taktyka współczesnych ruchów protestu
J Chodak
Przestrzeń Społeczna, 74-101, 2016
52016
Walka bez przemocy w strategii ruchów rewolucyjnych na przełomie XX i XXI wieku
J Chodak
W: J. Wach, Ł. Janicki (red.), Opór-Protest-Wykroczenie, 101-111, 2015
52015
Symbols, Slogans and Taste in Tactics: Creation of Collective Identity in Social Movements
J Chodak
Identities of Central-Eastern European Nations, 277-297, 2016
4*2016
Rola tradycji w mobilizacji ruchów rewolucyjnych
J Chodak
W: J. Styk, M. Dziekanowska (red.), Tradycja w kontekstach społecznych …, 2011
32011
Introduction: Rediscovering society in the age of social media
K Filipek, JC Chodak
Konteksty Społeczne, 5-11, 2016
22016
Globalna fala protestu i rewolucji: przyczyny, cele, dyfuzja
J Chodak
Zoon Politikon, 35-56, 2016
12016
Dyfuzja strategii rewolucyjnych i kontrrewolucyjnych w czasie Arabskiej wiosny
J CHODAK
Spectator 20011 (46), 5-9, 2013
12013
Cover, Editorial Page & Table of Contents
J Chodak
Social Contexts 5 (1), 1-4, 2020
2020
The Paradox of Repression
J Chodak
Social Contexts 6 (2), 59-72, 2020
2020
Rewolucje niezbrojne. Nowe scenariusze polityki kontestacji
J Chodak
Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2019
2019
Paradoks represji
J Chodak
Konteksty Społeczne 6 (2 (12)), 59-72, 2018
2018
Od Redakcji
J Chodak
Konteksty Społeczne 5 (2 (10)), 4-5, 2017
2017
Od Redakcji
J Chodak
Konteksty Społeczne 4 (2 (8)), 4-4, 2016
2016
New Patterns of Protest and Revolution in The Age of Social Media
J Chodak
Konteksty Społeczne 4 (1), 54–68, 2016
2016
Socio-Political Transformation in Poland in 1944–1956 as a Revolution from Without
J Chodak
Sensus Historiae© 23 (2), 2016
2016
Przeobrażenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 1944–1956 jako rewolucja z zewnętrz
J Chodak
Sensus Historiae© 23 (2), 2016
2016
Historyczno-porównawcze studia rewolucji. U progu (r)ewolucji perspektywy badawczej?
J Chodak
Socjologia historyczna: Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, red …, 2015
2015
Rebellion and Protest from Maribor to Taksim: Social Movements in the Balkans: Graz (Austria), December 12-14, 2013
J Chodak
Konteksty Społeczne 2 (1), 2014
2014
From a Revolutionary Wave to Authoritarian Revival: The impact of ‘Colour Revolutions’ in the Post-Soviet Space
J Chodak
Sociology from Lublin (Editors: Radzik, Ryszard Szajkowski, Bogdan Wysocki …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20