Obserwuj
Witold T. Bielecki
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Informatyzacja zarządzania. Wybrane zagadnienia
WT Bielecki
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
1372001
E-szok: rewolucja elektroniczna w handlu
M de Kare-Silver
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
292002
Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku: aspekt dydaktyczny
WT Bielecki
Wydawnictwa Naukowe WZ UW, 1999
231999
Menedżerskie gry symulacyjne;[w:] Symulacja systemów gospodarczych
W Bielecki
Prace Szkoły Antałówka 98, 37-63, 2001
82001
Mission Possible–using simulation games for management training in a transition economy
WT Bielecki, M Wardaszko
Developments in Business Simulation and Experiential Learning: Proceedings …, 2010
72010
Games and simulation in business learning and teaching
WT Bielecki, M Wardaszko
Academic and Professional Press, 2009
72009
Simulation of the perfect simulation?
WT Bielecki
Simulation & Gaming 31 (1), 48-49, 2000
72000
Skuteczna przedsiębiorczość,"
WT Bielecki
Master of Business Administration, 23-28, 1997
71997
GAMIFICATION–LEARNING BY DOING AND FUN?
WT Bielecki
Економічний нобелівський віс, 35-40, 2014
52014
Application of decision-making simulation games in teaching management skills
M Wardaszko, WT Bielecki
Kozminsky University, 2013
52013
Założenia dla systemów e-learning
WT Bielecki
Referat wygłoszony na Konferencji Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie …, 2003
52003
Przedsiębiorczość wirtualna
WT Bielecki
Computerworld, 6, 1998
51998
Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning
WT Bielecki
Od redakcji, 4, 2007
42007
Ryzyko jako prawdopodobieństwo straty lub zysku
WT Bielecki
Master of Business Administration, 40-42, 2001
42001
Chosen problems of current management
WT Bielecki
Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда 1 (53), 66-72, 2013
22013
DSS MANAGER: Turning Business Simulation into a DecisionSupport System
W Tomasz Bielecki
Journal of Management Development 12 (3), 60-64, 1993
21993
Social Responsibility of Business Simulation Games
WT Bielecki
URL: http://www. academia. edu/5693952 …, 0
2
Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej o wiedzę
WT Bielecki
Problemy Zarządzania 3 (1 (7) Informatyka w zarządzaniu), 44-49, 2005
12005
Menedżerskie gry symulacyjne
W Bielecki
W: E. Malinowska, W. Misiąg (red.), Symulacja systemów gospodarczych, 39-43, 2001
12001
Entrepreneurs in the Face of E-Business: Opportunities and Threats for the Polish E-conomy
WT Bielecki
Emergo. Journal of Transforming Economies and Societies 8 (1), 57-69, 2001
12001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20