Follow
Agnieszka Tłuczak
Agnieszka Tłuczak
Verified email at uni.opole.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Logistyka miasta i regionu: metody ilościowe w decyzjach przestrzennych
S Kauf, A Tłuczak
Difin, 2014
312014
Zastosowanie dyskryminacyjnych modeliprzewidywania bankructwa do oceny ryzykaupadłości przedsiębiorstw
A Tłuczak
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 423-434, 2013
222013
Optymalizacja decyzji logistycznych
S Kauf, A Tłuczak
Difin, 2016
182016
The impact of space development structure on the level of ecological footprint-Shift share analysis for European Union countries
I Dembińska, S Kauf, A Tłuczak, K Szopik-Depczyńska, Ł Marzantowicz, ...
Science of The Total Environment 851, 157936, 2022
152022
Potential and competitiveness of EU countries in terms of slaughter livestock production
A Tłuczak
Agricultural Economics 65 (12), 550-559, 2019
102019
Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw
A Tłuczak, S Kauf
Difin, 2015
92015
Diversity of the selected elements of agricultural potential in the European Union countries
A Tluczak
Agricultural Economics 66 (6), 260-268, 2020
82020
Logistyczna obsługa klienta: metody ilościowe
S Kauf, A Tłuczak
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
82018
Allocation of logistic risk-investment in public-private-partnership–use of fuzzy TOPSIS method
S Kauf, A Tłuczak
MATEC Web of Conferences 184, 04025, 2018
82018
The analysis of the phenomenon of spatial autocorrelation of indices of agricultural output
T Agnieszka
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 262-271, 2013
8*2013
Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan
TA Kauf Sabina
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013
82013
The impact of CSR/ESG on the cost of capital: a case study of US companies
A Piechocka-Kałużna, A Tłuczak, P Łopatka
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
72021
Specjalizacja regionalna a potencjał rolnictwa w Polsce
A Tluczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (5), 2015
72015
Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa
A Tłuczak
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 12 (2), 373-380, 2011
72011
Wpływ czynników pogodowych na wielkość i ceny skupu pszenicy i żyta w Polsce
A Tłuczak
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11 (4), 217-227, 2011
72011
Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce
A Tłuczak, M Szewczyk
Oeconomia Copernicana 1 (1), 99-119, 2010
72010
Potencjał województwa opolskiego w kontekście analizy zmian udziałów branż [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red
M Szewczyk, A Tłuczak, B Ruszczak
W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z oo, WSZiA, Opole …, 2011
62011
Metoda zmian konkurencyjności Estebana-Marquillasa a specjalizacja regionu na przykładzie produkcji zwierzęcej w Polsce
A Tłuczak
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 17 (3), 152-160, 2016
52016
Pomiar wieloczynnikowy w analizie preferencji konsumentów żywnościowych produktów regionalnych
A Tłuczak
Studia Ekonomiczne, 206-215, 2014
52014
Attempt to identify the causal relationships between the prices of milk in selected EU countries
A Tłuczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (6 …, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20