Aleksandra Fila-Jankowska
Aleksandra Fila-Jankowska
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Serce w rozumie: afektywne podstawy orientacji w otoczeniu
A Kolańczyk, A Fila-Jankowska, M Pawłowska-Fusiara, R Sterczyński
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
292004
Samoocena autentyczna
A Fila-Jankowska
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej" Academica", 2009
232009
Parametry psychometryczne metody symulowanego dążenia–unikania (SDU)
A Fila-Jankowska, K Jankowski
Psychologia Społeczna 3 (2), 7, 2008
102008
Emotional labour and indirectly measured attitude towards occupation in explaining employee well-being
S Retowski, A Fila–Jankowska
Polish Psychological Bulletin 44 (2), 165-175, 2013
52013
Wpływ pomiaru pobudzenia fizjologicznego na deklarowaną intensywność emocji–różnice między płciami
A Fila-Jankowska, D Szczygieł
Psychologia Jakości Życia 3, 2004
52004
Anxiety and self-esteem before surgery in patients suffering from cancer. Implicit self-esteem compensation in ego-threatening conditions
A Fila–Jankowska, U Stachowiak
Polish Psychological Bulletin 44 (2), 223-231, 2013
42013
Tożsamość: trudne pytanie kim jestem
W Łukaszewski, D Doliński, A Fila-Jankowska, T Maruszewski, ...
Sopot: Smak Słowa, 2012
42012
People have access to implicit self-esteem unless they do not apply an ego defence
AK Fila-Jankowska
Current Issues in Personality Psychology 6 (2), 154-163, 2018
12018
Suppression of negative affect in cancer patients. Trauma and defensiveness of self-esteem as predictors of depression and anxiety
A Fila-Jankowska, A Szawińska
Polish Psychological Bulletin, 2016
12016
The noetic perspective and information processing
J Różycka-Tran, J Buczny, A Fila-Jankowska
Roczniki Psychologiczne 17 (1), 73-103, 2014
12014
Jawna i utajona postawa kobiet polskich wobec płci własnej i przeciwnej
A Chybicka, A Fila-Jankowska
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004
12004
Suppression of negative affect in cancer patients. Trauma and defensiveness of self-esteem as predictors of depression and anxiety
A Szawińska, A Fila-Jankowska
2016
Wpływ aktywizacji perspektywy noetycznej na przetwarzanie informacji
J Różycka-Tran, J Buczny, A Fila-Jankowska
Roczniki Psychologiczne 17 (1), 41-72, 2014
2014
Anxiety and self-esteem before surgery in patients suffering from cancer. Implicit self-esteem compensation in ego-threatening conditions
U Stachowiak, A Fila-Jankowska
2013
Emotional Labour and Indirectly Measured Attitude Towards Occupation in Explaining Employee Well-Being
A Fila–Jankowska, S Retowski
2013
Samowiedza, samoocena, tożsamość. Trochę miejsca dla samoakceptacji.
A Fila-Jankowska
SMAK SŁOWA, 2012
2012
Tendencja behawiorana względem jedzenia oraz szczupłej sylwetki w anoreksji i otyłości. Doniesienie z badań
A Fila-Jankowska
Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies) 46, 2008
2008
Tendencja do zachowania względem obiektów prezentowanych na granicy widzialności
A Fila-Jankowska
Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies) 46, 2008
2008
BEHAVIORAL TENDENCY TOWARDS FOOD AND SLIM SILHOUETTE IN THE ANOREXIA AND THE OBESITY (Tendencja behawioralna wzgledem jedzenia oraz szczuplej sylwetki w anoreksji i otylosci)
A Fila-Jankowska
Studia Psychologiczne (Psychological Studies) 3 (46), 69-76, 2008
2008
Nieuświadamiany afekt a pamięć mimowolna
M Olszanowski, M Pawłowska, A Fila-Jankowska
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20