Obserwuj
Emilia Janiszewska-Turak
Emilia Janiszewska-Turak
Warsaw University of Life Sciences SGGW
Zweryfikowany adres z sggw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Use of whey and whey preparations in the food industry–A review
JB Królczyk, T Dawidziuk, E Janiszewska-Turak, B Sołowiej
Polish journal of food and nutrition sciences 66 (3), 157-165, 2016
1672016
Microencapsulated beetroot juice as a potential source of betalain
E Janiszewska
Powder Technology 264, 190-196, 2014
1512014
Carotenoids microencapsulation by spray drying method and supercritical micronization
E Janiszewska-Turak
Food Research International, 2017
1152017
The influence of carrier material on some physical and structural properties of carrot juice microcapsules
E Janiszewska-Turak, N Dellarosa, U Tylewicz, L Laghi, S Romani, ...
Food chemistry 236, 134-141, 2017
632017
The influence of spray drying parameters and carrier material on the physico-chemical properties and quality of chokeberry juice powder
EJT Magdalena Agnieszka Bednarska
Journal of Food Science and Technology 57, 564-577., 2020
542020
Effect of homogenization parameters on selected physical properties of lemon aroma powder
E Janiszewska, A Jedlińska, D Witrowa-Rajchert
Food and Bioproducts processing 94, 405-413, 2015
472015
Effect of nonthermal treatments on selected natural food pigments and color changes in plant material
M Nowacka, M Dadan, M Janowicz, A Wiktor, D Witrowa‐Rajchert, ...
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 20 (5), 5097-5144, 2021
452021
Influence of spray drying conditions on beetroot pigments retention after microencapsulation process
E Janiszewska, J Wlodarczyk
Acta Agrophysica 20 (2), 2013
452013
The influence of powder morphology on the effect of rosemary aroma microencapsulation during spray drying
E Janiszewska, D Witrowa‐Rajchert
International journal of food science & technology 44 (12), 2438-2444, 2009
412009
Ekstrakcja nadkrytyczna w przemysle spozywczym
E Janiszewska, D Witrowa-Rajchert
Żywność Nauka Technologia Jakość 12 (4), 5-16, 2005
412005
Natural food pigments application in food products
E Janiszewska-Turak, A Pisarska, JB Królczyk
Nauka Przyroda Technologie 10 (4), # 51, 2016
372016
Wild Strawberry Fragaria vesca L.: Kinetics of Fruit Drying and Quality Characteristics of the Dried Fruits
A Krzykowski, D Dziki, S Rudy, U Gawlik-Dziki, E Janiszewska-Turak, ...
Processes 8 (10), 1265, 2020
272020
Effect of the applied drying method on the physical properties of purple carrot pomace.
E Janiszewska, D Witrowa-Rajchert, M Kidoń, J Czapski
International Agrophysics 27 (2), 2013
272013
The influence of different pretreatment methods on color and pigment change in beetroot products
E Janiszewska-Turak, K Rybak, E Grzybowska, E Konopka, ...
Molecules 26 (12), 3683, 2021
212021
Physicochemical properties of vanilla and raspberry aromas microencapsulated in the industrial conditions by spray drying
A Jedlińska, K Samborska, E Janiszewska‐Turak, D Witrowa‐Rajchert, ...
Journal of food process engineering 41 (7), e12872, 2018
202018
The influence of Lactobacillus bacteria type and kind of carrier on the properties of spray‐dried microencapsules of fermented beetroot powders
E Janiszewska‐Turak, Ł Hornowska, K Pobiega, M Gniewosz, ...
International Journal of Food Science & Technology 56 (5), 2166-2174, 2021
172021
The influence of carrot pretreatment, type of carrier and disc speed on the physical and chemical properties of spray-dried carrot juice microcapsules
E Janiszewska-Turak, D Witrowa-Rajchert
Drying Technology 39, 439-449, 2021
172021
Influence of fermentation beetroot juice process on the physico-chemical properties of spray dried powder
E Janiszewska-Turak, M Walczak, K Rybak, K Pobiega, M Gniewosz, ...
Molecules 27 (3), 1008, 2022
152022
Możliwości zagospodarowywania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego
J Cybulska, A Zdunek, I Sitkiewicz, S Galus, E Janiszewska, S Laba, ...
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 9 (57), 2013
132013
Influence of drying type of selected fermented vegetables pomace on the natural colorants and concentration of lactic acid bacteria
E Janiszewska-Turak, W Kołakowska, K Pobiega, A Gramza-Michałowska
Applied Sciences 11 (17), 7864, 2021
122021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20