Follow
Ilona Urbanyi
Ilona Urbanyi
Uniwersytet Morski w Gdyni
Verified email at wpit.am.gdynia.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu
I Urbanyi-Popiołek
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 9, 2013
602013
Container terminals and port city interface–a study of Gdynia and Gdańsk ports
I Urbanyi-Popiołek, M Klopott
Transportation Research Procedia 16, 517-526, 2016
332016
Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe
J Kubicki, I Urbanyi-Popiołek, J Miklińska
Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, 2002
302002
Cruise industry in the Baltic Sea Region, the challenges for ports in the context of sustainable logistics and ecological aspects
I Urbanyi-Popiołek
Transportation Research Procedia 39, 544-553, 2019
232019
Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej
J Kizielewicz, I Urbanyi-Popiołek
Wydaw. Naukowe PWN, 2015
162015
Cruise industry in the City of Gdynia, the implications for sustainable logistic services and spatial development
I Urbanyi-Popiołek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 151, 342-350, 2014
162014
Maritime tourism in the time of covid-19 pandemic in the baltic sea region–challenges for ferry and cruise operators
I Urbanyi-Popiolek
Economic and social development: Book of proceedings, 397-405, 2020
92020
Determinanty logistycznej obsługi ładunków i środków transportowych na morskich terminalach kontenerowych
I Urbanyi-Popiołek
Logistyka 6, 1-10, 2010
72010
Uwarunkowania rozwoju terminali promowych w polskich portach jako elementu infrastruktury korytarza Bałtyk-Adriatyk
I Urbanyi-Popiołek
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński, 2014
62014
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu samochodowego
P Lewandowski, V Jendryczka, I Urbanyi-Popiołek
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2013
62013
Turystyka morska w rejonie Trójmiasta jako czynnik rozwoju regionalnego–wybrane zagadnienia
I Urbanyi-Popiołek
Logistyka, 2013
62013
Challenges for Polish ferry market development in Baltic Sea Region
I Urbanyi-Popiołek
SHS Web of Conferences 58, 01030, 2018
52018
Kierunki rozwoju turystyki morskiej na Morzu Bałtyckim
I Urbanyi-Popiołek
Studia i Materiały Instytutu Transportu Morskiego 10, 83-97, 2013
52013
The analyses of determinants affecting the river cruising in Poland in comparison with European tendencies
I Urbanyi-Popiołek
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2019
32019
The economic aspects of the ferry operator activity-selected issues
I Urbanyi-Popiołek
Ekonomiczne Problemy Usług, 57-66, 2015
32015
Funkcje gospodarcze żeglugi promowej na przykładzie linii promowych z portów Trójmiasta
I Urbanyi-Popiołek
Logistyka, 2012
32012
Foot passenger requirement. Analyses conducted by the City of Gdynia among ferry passengers travelling on Gdynia–Karlskrona route
I Urbanyi-Popiołek, M Klopott, J Hałaczkiewicz, K Głuch
Interface Project, Gdynia, 2011
32011
Obsługa ładunków skonteneryzowanych: wybrane zagadnienia
I Urbanyi-Popiołek
Akademia Morska, 2010
32010
Seaports’ Role in Ensuring the Availability of Alternative Marine Fuels—A Multi-Faceted Analysis
M Klopott, M Popek, I Urbanyi-Popiołek
Energies 16 (7), 3055, 2023
22023
Polscy armatorzy na rynku usług żeglugi promowej na Bałtyku
I Urbanyi-Popiołek
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 65-76, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20