Monika Jędrzejczyk-Korycińska
Monika Jędrzejczyk-Korycińska
doktor biologii, Uniwersytet Śląski
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Was reduced pollen viability in Viola tricolor L. the result of heavy metal pollution or rather the tests applied?
A Słomka, P Kawalec, K Kellner, M Jędrzejczyk-Korycińska, A Rostański, ...
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 52 (1), 2010
372010
Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor
A Slomka, M Jedrzejczyk-Korycinska, A Rostanski, J Karcz, P Kawalec, ...
Environmental and Experimental Botany, 2011
342011
The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region
T Nowak, P Kapusta, M Jędrzejczyk-Korycińska, G Szarek-Łukaszewska, ...
W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 2011
322011
Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) fromsoils differing in heavy metal content
SA Kuta E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Cieślak E
Plant Biology, 2014
272014
Is the blue zincviolet (Viola guestphalica Nauenb.) a taxon of hybrid origin? Evidence from embryology
A Siuta, M Bozyek, M JEdrzejczyk, A Rostanski, E Kuta
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47 (1), 237-245, 2005
262005
Accumulation of zinc and lead in selected taxa of the genus Viola L.
M Jedrzejczyk, A Rostanski, E Malkowski
order, 2002
252002
Lichens of abandoned zic-lead mines
UU Bielczyk, M Jedrzejczyk-Korycinska, J Kiszka
Acta Mycologica 44 (2), 2009
202009
Floristic diversity in calamine areas of the Silesia-Cracow Monocline
M Jędrzejczyk-Korycińska
182006
Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and non-polluted sites
G Migdałek, M Woźniak, A Słomka, B Godzik, M Jędrzejczyk-Korycińska, ...
Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 208 (2), 87-96, 2013
172013
Użytek ekologiczny „Pleszczotka górska” w cynkowo-ołowiowym terenie pogórniczym – potrzeba aktywnej ochrony
JKM KOWOLIK M., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G.
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 35-38, 2010
12*2010
Do heavy-metal grassland species survive under a Scots pine canopy during early stages of secondary succession?
P Kapusta, G Szarek- Łukaszewska, M Jędrzejczyk-Korycińska, ...
Folia Geobotanica 50, 1-13, 2015
112015
Insight into “serpentine syndrome” of Albanian, endemic violets (Viola L., Melanium Ging. section) – Looking for unique, adaptive microstructural floral, and …
A Słomka, M Kwiatkowska, J Bohdanowicz, L Shuka, ...
Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant …, 2017
102017
Metalolubne gatunki roślin naczyniowych we florze Polski
A Rostański, T Nowak, M Jędrzejczyk-Korycińska
Ekotoksykologia. Rośliny, gleba, metale., 299-322, 2015
92015
Tereny o wysokiej zawartości metali ciężkich w podłożu na Górnym Śląsku
M Jędrzejczyk-Korycińska, A Rostański
Ekotoksykologia. Rośliny, gleba, metale., 175-189, 2015
72015
Hałda pocynkowa-siedlisko introdukowanych taksonów Viola guestphalica Nauenb. i Viola calaminaria (Ging.) Lej.
RA JĘDRZEJCZYK M.
Natura Silesiae Superioris, 45-54, 2001
62001
Obszary dawnej eksploatacji złóż cynkowo-ołowiowych–ich bogactwo florystyczne a możliwości ochrony
M Jędrzejczyk-Korycińska
Problemy Ekologii Krajobrazu 24, 71-80, 2009
52009
Zróżnicowanie flory naczyniowej obszarów galmanowych Monokliny Śląsko-Krakowskiej
M Jędrzejczyk
Uniwersytet Śląski (praca doktorska), 2004
52004
Zinc spoil heap—A habitat for introduced taxa Viola guestphalica Nauenb. and Viola calaminaria (Ging.) Lej
M Jedrzejczyk, A Rostanski
Natura Silesiae Superioris, 45-54, 2001
52001
Comprehensive characteristics and genetic diversity of the endemic Australian Viola banksii (section Erpetion, Violaceae)
M Kwiatkowska, J Żabicka, G Migdałek, P Żabicki, M Cubała, ...
Australian Journal of Botany 67 (2), 81-98, 2019
32019
Protected and protection-worthy ecological areas or features in the Olkusz Ore-bearing Region
M Jędrzejczyk-Korycińska, M Zagórna, B Godzik
NATURAL AND HISTORICAL VALUES OF THE OLKUSZ ORE-BEARING REGION, 315-327, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20