Lukasz Makowski
Lukasz Makowski
Warsaw University of Technology
Verified email at vp.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Survey of energy harvesting systems for wireless sensor networks in environmental monitoring
B Dziadak, Ł Makowski, A Michalski
Metrology and Measurement Systems 23 (4), 2016
212016
Mobile-observation-point-selected aspects in design and signal transmission
A Michalski, B Dziadak, L Makowski
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 57 (8), 1695-1702, 2008
92008
Communication with nodes of distributed measurement system for hydrocarbon pollution monitoring using Jabber protocol
L Makowski, A Michalski
2007 IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference IMTC 2007, 1-6, 2007
82007
A wireless hydrocarbon pollution measuring and monitoring system
A Michalski
IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 10 (1), 44-51, 2007
82007
Embedding wireless water monitoring system in Internet
B Dziadak, L Makowski, A Michalski
Przeglad Elektrotechniczny 87 (4), 246-248, 2011
72011
Distributed measurement systems-A web system approach: Part 2 [Instrumentation Notes]
A Kalicki, L Makowski, A Michalski, Z Staroszczyk
IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 11 (6), 44-51, 2008
72008
Distributed measurement systems-A web system approach: Part 1
A Kalicki, L Makowski, A Michalski, Z Staroszczyk
IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 11 (2), 50-56, 2008
62008
Some practical problems of communications reliability inenviromental monitoring systems
B Dziadak, L Makowski, A Michalski
Metrology and Measurement Systems 20 (3), 2013
52013
Selected aspects of wireless sensors network protocol designs and their practical use [instrumentation notes]
L Makowski, A Michalski
IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 13 (5), 45-49, 2010
52010
WWW system solution for hydrocarbon pollution monitoring and environment protection
A Michalski, A Kalicki, Z Staroszczyk, B Dziadak, L Makowski
IMEKO conference proceedings, 2006
52006
Sensors networks for petroleum derivative pollution monitoring system
A Kalicki, A Michalski, Z Staroszczyk, B Dziadak, Ł Makowski
Problemy Eksploatacji, 137-152, 2006
52006
Low-cost laboratory stand for turbidity measurements
L Makowski
Elektronika ir Elektrotechnika 22 (1), 49-52, 2016
42016
Wykorzystanie fuzji danych do estymacji liczebności sinic w jeziorze Dobczyckim
B Dziadak, A Kalicki, Z Staroszczyk, Ł Makowski, A Michalski
Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 87, 87-90, 2011
32011
Konstrukcja węzła bezprzewodowej sieci czujnikowej wykorzystującego Energy Harvesting
B Dziadak, L Makowski, A Michalski
Przegląd Elektrotechniczny 92 (11), 63-66, 2016
22016
Bayesian method to evaluate uncertainty of data fusion used to estimate cyanobacteria levels in Dobczyckie reservoir
Ł Makowski
Przegląd Elektrotechniczny 88, 126-128, 2012
22012
Przystosowanie i wykorzystanie interpretera języka Python w pomiarowym systemie wbudowanym
Ł Makowski, K Zaraska
Przegląd Elektrotechniczny 87, 112-115, 2011
22011
Environmental monitoring system with instant communication
B Dziadak, Ł Makowski, A Michalski
Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 87, 243-245, 2011
22011
Design and development of original WSN sensor for suspended particulate matter measurements
L Makowski, B Dziadak, M Suproniuk
Opto-Electronics Review 27 (4), 363-368, 2019
12019
Mobile Sensor Network for Suspended Particulate Matter Measurements using Kriging Interpolation
L Makowski
19th International Conference Computational Problems of Electrical …, 2018
12018
Practical approach to apply Python language in embedded computer that is a base for measurement device
L Makowski, K Zaraska
PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 87 (9 A), 112-115, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20