Obserwuj
Востріков Володимир Петрович
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Тепловая мелиорация локальных участков грунта сбросными теплыми водами промышленных и энергетических объектов
ВА Гурин, ВП Востриков, ИВ Романюк, ОЛ Пинчук
Природообустройство, 30-34, 2009
102009
Тепломелиоративная система для обогрева почвы сбросными теплыми водами
ВП Востриков
Educatio, 2015
72015
Формирование гидротермического режима осушаемых почв при круглогодовом обогреве их сбросными теплыми водами электростанций
ВП Востриков, ВП Востриков, ВП Востриков
ВП Востриков.—М.: МГМИ, 1987.—18 с, 1987
61987
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення»(для студентів 3 курсу напрямку підготовки 6.1004 «Транспортні технології»)
ОМ Горяїнов
Харків ХНАМГ, 2005
3*2005
Удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні
ВВП Вострікова Н.В.
Аспекти публічного управління, 70-77, 2015
22015
МЕТОДИКА НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ СИСТЕМИ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ҐРУНТУ ТА АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗБОРУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДАНИХ
ВП Востріков, ВС Мельник, ОЛ Пінчук, ВМ Гнатюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Основи промислових технологій і матеріалознавства
ВА Гурин, ВП Востріков, ЛВ Кузьмич
НУВГП, 2019
12019
Практикум з дисципліни" Інтелектуальна власність"
ВП Востріков, ОГ Кірічок, ВМ Стрілець
НУВГП, 2018
12018
Прогноз возможных тепловых эффектов для растениеводства при обогреве почвы сбросными теплыми водами электростанций
ВП Востриков
Российско-китайский научный журнал" Содружество", 83, 2016
12016
Дослідження температурного режиму ґрунту в блок-секції тепломеліоративної системи з оболонками-рукавами
ВП Востріков, ІВ Романюк, ОЛ Пінчук, ВМ Гнатюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
12013
ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБОГРЕВА И УВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВЫ СБРОСНЫМИ ТЕПЛЫМИ ВОДАМИ
ВП Востриков
Знание, 34-41, 2019
2019
НАТУРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НИЗКОНАПОРНЫХ ГНУЩИХСЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ ОБОЛОЧЕК-РУКАВОВ
ВП Востріков
Велес, 51-61, 2019
2019
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 …
ВП Востріков
2019
Методичні вказівки до проходження науково-дослідної практики для магістра галузі знань 05" Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 Економіка (“Прикладна економіка …
ТМ Гнатюк, РЯ Баран
2019
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 …
ВП Востріков
2019
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами»
НВ Павліха, ОЛ Тоцька
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019
2019
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ В ПЛЕНОЧНОМ УКРЫТИИ ПРИ ОБОГРЕВЕ ЕГО ВОДОНАПОЛНЕННЫМИ ОБОЛОЧКАМИ-РУКАВАМИ
ВП Востриков
Знание, 25-37, 2018
2018
Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.)
ВП Востріков
2018
Основи технічної експлуатації водогосподарських систем (укр.) Fundamentals of technical exploitation of water management systems (en.)
ВП Востріков
2018
Робоча програма навчальної дисципліни" Методологія наукових досліджень" для здобувачів другого (магістерського) рівня навчання за спеціальністю 194" Гідротехнічне будівництво …
ВП Востріков
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20