Obserwuj
Witold Skomra
Witold Skomra
doradca, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Zweryfikowany adres z rcb.gov.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie kryzysowe: praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy
W Skomra
Presscom, 2010
842010
Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk
D Wróblewski, G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
472015
Metodyka oceny ryzyka: na potrzeby systemu zarzÄ… dzania kryzysowego RP
W Skomra
Bel Studio, 2015
292015
Zarządzanie kryzysowe: praktyczny przewodnik
W Skomra
Presscom, 2016
142016
Risk management as part of crisis management tasks
W Skomra
Foundations of Management 9 (1), 245-256, 2017
122017
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarzÄ… dzania kryzysowego
W Skomra
Bel Studio, 2018
82018
Edukacja jako element zarządzania kryzysowego
W Skomra
Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia …, 2012
42012
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego: praca zbiorowa
J Zawiła-Niedźwiecki, M Kisilowski, G Kunikowski, W Skomra, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
32020
Funkcjonowanie organów administracji publicznej w czasie klęsk żywiołowych w wybranych krajach
W Skomra
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2007
32007
Analysis and Evaluation of Business Continuity Measures Employed in Critical Infrastructure during the COVID-19 Pandemic
K Rostek, M Wiśniewski, W Skomra
Sustainability 14 (22), 15388, 2022
22022
Systemowa odporność państwa w cyfrowej erze
I Albrycht, Ł Gawron, M Góra, M Hampel, M Krawczyk, S Łazarek, ...
Kraków, 2022
22022
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w administracji publicznej
W Skomra
Przegląd organizacji, 40-45, 2017
22017
Continuity of essential services as an emerging challenge for societal resilience
M Wiśniewski, K Szwarc, W Skomra
IEEE Access, 2023
12023
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państw
M Kisilowski, W Skomra, J Smagowicz, M Wiśniewski, K Szwarc
Politechnika Warszawska, 2021
12021
Nowe oblicza zarządzania ryzykiem jako konsekwencja rosnącej zmienności otoczenia
W Skomra
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
12020
Usługi logistyczne jako element infrastruktury krytycznej
W Skomra, M Wiśniewski
Przemysł Chemiczny 98, 2019
12019
Współpraca administracji z sektorem gospodarczym na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej
W Skomra
Nauki o Zarzadzaniu, 61-66, 2017
12017
Zarządzanie ryzykiem: przegląd wybranych metodyk
G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, P Guzewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
12015
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Rzeczpospolitej Polskiej
W Skomra
Prace i Studia Geograficzne 55, 145-149, 2014
12014
Problemy organizacyjno-prawne współdziałania administracji, wojska i służb ratowniczych w czasie klęski żywiołowej
W Skomra
Zeszyty Naukowe AON, 186-196, 2004
12004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20