Witold Skomra
Witold Skomra
doradca, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Verified email at rcb.gov.pl
TitleCited byYear
Zarządzanie kryzysowe: praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy
W Skomra
Presscom, 2010
532010
Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk
D Wróblewski, G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
182015
Metodyka oceny ryzyka: na potrzeby systemu zarzÄ… dzania kryzysowego RP
W Skomra
Bel Studio, 2015
152015
Zarządzanie kryzysowe: praktyczny przewodnik
W Skomra
Presscom, 2016
72016
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarzÄ… dzania kryzysowego
W Skomra
Bel Studio, 2018
32018
Edukacja jako element zarządzania kryzysowego
W SKOMRA
Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia …, 2012
32012
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej
W Skomra
Prace i Studia Geograficzne 55, 145-1149, 2014
12014
Funkcjonowanie organów administracji publicznej w czasie klęsk żywiołowych w wybranych krajach
W Skomra
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 7--53, 2007
12007
Problemy organizacyjno-prawne współdziałania administracji, wojska i służb ratowniczych w czasie klęski żywiołowej
W Skomra
Zeszyty Naukowe AON, 186-196, 2004
12004
Usługi logistyczne jako element infrastruktury krytycznej
W Skomra, M Wiśniewski
Przemysł Chemiczny 98, 2019
2019
Risk Management as Part of Crisis Management Tasks
W Skomra
Foundations of Management 9 (1), 245-256, 2017
2017
Współpraca administracji z sektorem gospodarczym na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej
W Skomra
Nauki o Zarzadzaniu, 61-66, 2017
2017
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w administracji publicznej
W Skomra
Przegląd Organizacji, 40-45, 2017
2017
Zarządzanie kryzysowe - przewodnik
S Witold
Presscom Worcław, 2016
2016
Zarządzanie ryzykiem: przegląd wybranych metodyk
G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, P Guzewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
2015
Running of the public administration agencies during natural calamities in chosen countries
S Witold
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 5, 2007
2007
MiejSce, rola i zadania rządowego centruM BezpieczeńStwa
W SKOMRA
Recenzenci, 9, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17