Mirosław Krajewski
Mirosław Krajewski
prof. zw. UKW, DTN
Zweryfikowany adres z mkverbum.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego
M Krajewski
232020
O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego
M Krajewski
232020
Historia gospodarcza Polski do 1989 roku: zarys problematyki
M Krajewski, MR Krajewski
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2000
192000
Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych: zarys wykładu, wyd. 2
M Krajewski
Wydaw. Naukowe Novum, 2005
162005
Badania pedagogiczne
M Krajewski
Novum. Płock, 2006
132006
Reklama społeczna w Polsce–grzechy i możliwości
R Drozdowski, M Krajewski
Bielsko-Biała: Akademia Europejska (materiały szkoleniowe), 1998
131998
Vademecum autora i wydawcy prac naukowych
M Krajewski
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001
82001
Europejski obszar szkolnictwa wyższego
M Krajewski
Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock, 2004
72004
Praca dyplomowa z elementami edytorstwa
M Krajewski
Wydawnictwo Uczelniane WSHE, 1998
61998
Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im
M Krajewski
Adama Mickiewicza, Poznań, 210, 2005
52005
Dobrzyński słownik biograficzny: ludzie europejskiego regionu
M Krajewski
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2002
32002
Koryfeusz dobrej ziemi
M Krajewski
Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza" Verbum", 2008
22008
Wymyślińska Alma Mater: Seminarium i Liceum Pedagogiczne, 1867-1969
M Krajewski
Dom Wydawniczy" Verbum", 2007
22007
Piszemy prace naukowe, Vademecum dla studentów i doktorantów
M Krajewski
DW Verbum, 2004
22004
Europejski obszar szkolnictwa wyższego: wyzwania i zagrożenia
M Krajewski
Wydaw. Naukowe" Novum", 2004
22004
Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, red.
M Krajewski
WTN, WSHE, 2001
22001
Płock w okresie okupacji 1939-1945
M Krajewski
Towarzystwo Naukowe Płockie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we …, 2001
22001
Skępe: zarys dziejów i obraz współczesny
M Krajewski
Verbum, 1996
21996
Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej: przewodnik bibliograficzny
M Krajewski, A Mietz
Wocławskie Tow. Nauk., 1996
21996
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w kościele ojców karmelitów w Pilźnie
M Krajewski
nakł. Ojców Karmelitów, 1995
21995
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20