Mirosław Krajewski
Mirosław Krajewski
prof. zw. UKW, DTN
Zweryfikowany adres z mkverbum.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego
M Krajewski
19*2020
Historia gospodarcza Polski do 1989 roku: zarys problematyki
M Krajewski
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2000
192000
Reklama społeczna w Polsce–grzechy i możliwości
R Drozdowski, M Krajewski
Bielsko-Biała: Akademia Europejska (materiały szkoleniowe), 1998
121998
Historia wychowania i myśli pedagogicznej: zarys wykładu
M Krajewski
Wydawnictwo Naukowe Novum, 2006
112006
Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych
M Krajewski
Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock, 2005
92005
Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych: zarys wykładu, wyd. 2
M Krajewski
Wydaw. Naukowe Novum, 2005
82005
Vademecum autora i wydawcy prac naukowych
M Krajewski
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001
82001
Europejski obszar szkolnictwa wyższego
M Krajewski
Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock, 2004
62004
Praca dyplomowa z elementami edytorstwa
M Krajewski
Wydawnictwo Uczelniane WSHE, 1998
61998
Słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej:(do 1945 r.)
M Krajewski
Miejskie Centrum Kultury-Dział Bibliotekarstwa, 1992
41992
Koryfeusz dobrej ziemi
M Krajewski
Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza" Verbum", 2008
22008
Wymyślińska Alma Mater: Seminarium i Liceum Pedagogiczne, 1867-1969
M Krajewski
Dom Wydawniczy" Verbum", 2007
22007
Piszemy prace naukowe, Vademecum dla studentów i doktorantów
M Krajewski
DW Verbum, 2004
22004
Europejski obszar szkolnictwa wyższego: wyzwania i zagrożenia
M Krajewski
Wydaw. Naukowe" Novum", 2004
22004
Dobrzyński słownik biograficzny: ludzie europejskiego regionu
M Krajewski
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2002
22002
„Wiadomość o sądzie pokoju” sprzed 200 lat Wincentego H. Gawareckiego. Przyczynek do historii państwa i prawa Polski epoki rozbiorowej
M Krajewski
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015
12015
Płock w okresie okupacji 1939-1945
M Krajewski
Towarzystwo Naukowe Płockie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we …, 2001
12001
Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej: przewodnik bibliograficzny
M Krajewski, A Mietz
Wocławskie Tow. Nauk., 1996
11996
Byli z ojczyzny mojej: zagłada ludności żydowskiej ziemi dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej:(1939-1945)
M Krajewski
Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1990
11990
Kościół i Klasztor Ojców Karmelitów w Oborach
MR Krajewski, MJ Wojnarowski
Klasztor Ojców Karmelitów, 1986
11986
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20