Obserwuj
Dorota Szulc (Dorota Grądalska)
Dorota Szulc (Dorota Grądalska)
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z wegielek.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Język czy języki migowe?
D Grądalska
W: Kosiba, Olgierd; Grenda, Piotr, Leksykon języka migowego, 2011
24*2011
Using Components of Corpus Linguistics and Annotation Tools in Sign Language Teaching.
K Barczewska, D Szulc, TJ Wilczyński
International Journal of Modern Education & Computer Science 8 (2), 2016
12016
Zadowolenie z życia osób z uszkodzonym narządem słuchu w kontekście pełnienia roli studenta i członka społeczności akademickiej
D Szulc
Niepełnosprawność-Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 52-69, 2022
2022
Poczucie własnej skuteczności studentów z uszkodzonym narządem słuchu–prezentacja wyników badań własnych
D Szulc
Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo 56 (2), 65-82, 2022
2022
Osoba z uszkodzonym narządem słuchu w przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej: funkcjonowanie na poziomie zadaniowym, relacji interpersonalnych i osobistym
D Szulc
2019
Development of the First Polish Sign Language Part-of-Speech Tagger
K Wróbel, D Smolen, D Szulc, J Gałka
Improving Social Inclusion Using NLP: Tools and Resources, 6, 2016
2016
Studies on Machine Processing Of Sign Language in the Context of Deaf Support. Application in Health Care–Interactive Service System for the Deaf
D Szulc, J Gałka, M Mąsior, F Malawski, TJ Wilczyński, K Wróbel
2016
WiTKoM-virtual sign language translator project.
K Barczewska, J Galka, F Malawski, M Masior, D Szulc, T Wilczynski, ...
EAMT (Projects/Products), 2016
2016
Domowy mebel czy narkotyk? Wpływ telewizji na zdrowie dzieci i młodzieży
D Grądalska
Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych, 291-298, 2015
2015
Experience of Polish higher education institutions in educating students with profound prelingual hearing loss in the context of their linguistic functioning
D Grądalska
Prospectus European Pedagogy Forum. Changes of Pedagogy and Psychology 4, 2014
2014
Domowy mebel do produkcji analfabetów. Wpływ telewizji na rozwój mowy i języka małych dzieci
D Grądalska
Zamojskie Studia i Materiały–Seria Pedagogika 1 (16), 37-46, 2014
2014
Rola rodziców w przedszkolach i szkołach Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK”
D Grądalska
Hejnał Oświatowy 6, 20-21, 2013
2013
Optymista w szkole
D Grądalska
Hejnał Oświatowy 1, 3-5, 2013
2013
Edukacja w cieniu korporacjonizmu
SS D. Grądalska
W: red. Z. Dacko-Pikiewicz & I. Emmerova, Nauki społeczne wobec kryzysu i …, 2013
2013
Dzieła apostolskie w duchu Opus Dei
D Grądalska
Paedagogia Christiana 32 (2), 2013
2013
Między młotem a kowadłem, czyli o sytuacji studenta głuchego
D Grądalska
Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2, 55-63, 2012
2012
Doskonalenie brzmieniowej warstwy języka u młodzieży szkolnej
D Grądalska
Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej …, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17