Obserwuj
Rafał Zapłata
Rafał Zapłata
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Zweryfikowany adres z uksw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Between biodiversity conservation and sustainable forest management–A multidisciplinary assessment of the emblematic Białowieża Forest case
M Blicharska, P Angelstam, L Giessen, J Hilszczański, E Hermanowicz, ...
Biological Conservation 248, 108614, 2020
452020
Nieinwazyjne metody w badaniu i dokumentacji dziedzictwa kulturowego – aspekty skanowania laserowego w badaniach archeologicznych i architektonicznych
R Zapłata
Fundacja Hereditas, 2013
222013
GIS w archeologii–przykład prospekcji i inwentaryzacji dziedzictwa archeologiczno-przemysłowego
R Zapłata, M Borowski
Roczniki Geomatyki 11 (4 (61)), 103--112, 2013
192013
Laserowi Odkrywcy–nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego
R Zapłata, B Szady, K Stereńczak
Fundacja Centrum GeoHistorii, Stare Babice, 2014
182014
Semantic segmentation (U-Net) of archaeological features in airborne laser scanning—example of the białowieża forest
PZ Banasiak, PL Berezowski, R Zapłata, M Mielcarek, K Duraj, ...
Remote Sensing 14 (4), 995, 2022
172022
ALS-based detection of past human activities in the Białowieża Forest—New evidence of unknown remains of past agricultural systems
K Stereńczak, R Zapłata, J Wójcik, B Kraszewski, M Mielcarek, ...
Remote Sensing 12 (16), 2657, 2020
172020
UTILISATION OF LASER SCANNING FOR INVENTORY OF AN ARCHITECTURAL OBJECT USING THE EXAMPLE OF RUINS OF THE KRAKOW BISHOPS'CASTLE IN IŁŻA, POLAND
J Markiewicz, D Zawieska, M Kowalczyk, R Zapłata
SGEM2014 Conference Proceedings 3, 391-396, 2014
142014
Obrazowanie przeszłości w świetle nowych mediów–technologii cyfrowych
M Pawleta, R Zapłata
Imagining the past in light of new media—digital technologies]. In …, 2011
122011
Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS
K Bakuła, W Ostrowski, R Zapłata
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014
112014
Puszcza Białowieska, LiDAR i dziedzictwo kulturowe–zagadnienia wprowadzające
R Zapłata, K Stereńczak
Raport, 239-255, 2016
102016
Autentyzm zabytkowej architektury i palimpsest w przestrzeni historycznej – nowe media a prezentacja dziedzictwa kulturowego / Authenticity of historic architecture and …
R Zapłata
Architectus 45, 97-114, 2016
92016
Integrated archaeological research: archival resources, surveys, geophysical prospection and excavation approach at an execution and burial site: the German Nazi Labour Camp in …
S Różycki, R Zapłata, J Karczewski, A Ossowski, J Tomczyk
Geosciences 10 (9), 336, 2020
82020
Contested evidence and the multifaceted nature of biodiversity conservation and sustainable land use—The emblematic case of Białowieza Forest
M Blicharska, P Angelstam, JB Jacobsen, L Giessen, J Hilszczanski, ...
Biol Conserv 248, 108614, 2020
82020
Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP
K Bakuła, W Ostrowski, R Zapłata, Z Kurczyński, B Kraszewski, ...
Warszawa: Politechnika Warszawska, 2016
82016
Noninvasive methods of determining historical objects deformation using TLS
M Kędziersk, R Zapłata, A Fryśkowska, M Wilińska, D Paulina
Structural Analysis of historical construction 3, 2582-2588, 2012
8*2012
Wstępne wyniki badań archeologicznych w wykopie 1/2010 na stanowisku 1 „Majdan” iw wykopie I-2/2010 na stanowisku 2 „osada” w Radomiu
R Zapłata
Radom: korzenie miasta i regionu 2, 89-112, 2011
82011
Pomiar, inwentaryzacja i diagnostyka drewnianej architektury wernakularnej-wybrane zagadnienia zastosowania technologii skanowania naziemnego
R Zapłata
Budownictwo i Architektura 14 (4), 165-181, 2015
72015
Wielkoobszarowe badania dziedzictwa archeologicznego na terenach leśnych
R Zapłata, K Stereńczak, B Kraszewski
Kurier Konserwatorski 15, 47-51, 2018
62018
Dziedzictwo kulturowe w świetle danych ALS
R Zapłata, A Ptak
Zasoby ISOK w badaniach rejonu Bobolic: metodyka, analiza i wyniki,[w:] M …, 2015
62015
Nowomedialne kreacje przeszłości–przeszłość wizualnie zapośredniczona
M Pawleta, R Zapłata
Obraz i metoda. Cyfrowe spotkania z zabytkami 4 (180-189), 2014
62014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20