Obserwuj
Anna Małgorzata Kamińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych
AM Kamińska
Zagadnienia Informacji Naukowej 1 (109), 66-82, 2017
132017
The landscapes of sustainability in the library and information science: Systematic literature review
AM Kamińska, Ł Opaliński, Ł Wyciślik
Sustainability 14 (1), 441, 2021
112021
Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN
AM Kamińska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 2 (19), 2017
112017
The application of methods of social network analysis in bibliometrics and webometrics. Measures and tools
AM Kamińska
Nowa Biblioteka. Usługi, technologie informacyjne i media 2 (29), 29-46, 2018
9*2018
O rozwoju graficznych języków komunikacji
AM Kamińska
Zagadnienia Informacji Naukowej 2, 110, 2017
92017
OpenCitations - otwarty indeks cytowań publikacji naukowych
AM Kamińska
Biuletyn EBIB, 2017
82017
Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych
AM Kamińska
Przegląd Biblioteczny 4, 2017
82017
Research collaboration patterns in sustainable mining—a co-authorship analysis of publications
M Bemke-Świtilnik, A Drabek, AM Kamińska, A Smoliński
Sustainability 12 (11), 4756, 2020
72020
CROSSREF КАК ИСТОЧНИК НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
АМ Камінська, СА Назаровець
Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности, 26-34, 2018
7*2018
Tam, gdzie zaczyna się bibliometria, czyli jak pozyskać materiał analityczny z autopsji
AM Kamińska
Biuletyn EBiB, 2017
72017
Od druków źródłowych po mapy nauki. Bibliograficzna baza danych GRUBA.
AM Kamińska
Wizualizacja informacji w humanistyce, 2017
7*2017
Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webometrycznych
AM Kamińska
Nowa Biblioteka. Usługi, technologie informacyjne i media 2 (29), 47-63, 2018
6*2018
Visualizations of the GRUBA Bibliographic Database: From Printed Sources to the Maps of Science
AM Kamińska
Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities …, 2018
62018
Dobre praktyki publikowania danych badawczych
AM Kamińska
Biuletyn EBIB, 2017
62017
ScientoMiner ICR–moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi
AM Kamińska
Zagadnienia Informacji Naukowej–Studia Informacyjne 56 (1 (111)), 96-113, 2018
52018
Internetowe usługi zwiększające produktywność współpracy zdalnej
AM Kamińska
Nowa Biblioteka. Usługi, technologie informacyjne i media 3 (26), 2017
52017
Badanie satysfakcji Użytkowników Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
A Kamińska
Raport dla Użytkowników, 2017
42017
Potencjał bibliometryczny bibliograficznej bazy danych CYTBIN w świetle prostych i złożonych wskaźników analitycznych
AM Kamińska
42017
The landscapes of sustainability in the library and information science: collaboration insights
AM Kamińska, Ł Opaliński, Ł Wyciślik
Sustainability 14 (24), 16818, 2022
22022
Plos one-a case study of quantitative and dynamic citation analysis of research papers based on the data in an open citation index (the opencitations corpus)
AM Kamińska
Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 168-186, 2018
22018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20