Karol Brzeziński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Constitutive models of pavement asphaltic layers based on mixture compositions
A Zbiciak, K Brzeziński, R Michalczyk
Journal of Civil Engineering and Management 23 (3), 378-383, 2017
92017
Porównanie procedur projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych na podstawie starego i nowego polskiego katalogu typowych konstrukcji
A Zbiciak, K Brzeziński
Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej 3, 103-114, 2013
62013
The influence of cyclic loading on the static strength of cement-bound sand–qualitative analysis
K Brzeziński, G Adamczewski, P Tutka
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 16 (1), 37-46, 2017
32017
Zero shear viscosity estimation using a computer simulation of Van der Poel’s nomograph
K Brzeziński, Ł Kraiński
Journal of Building Chemistry 1, 10-17, 2016
32016
Evaluation of fatigue strength of pavement structure considering the effects of load velocity and temperature variations
A Zbiciak, R Michalczyk, K Brzeziński
Procedia Engineering 153, 895-902, 2016
32016
Finite element modelling and design procedures for verifications of trackbed structure
C Kraśkiewicz, R Michalczyk, K Brzeziński, M Płudowska
Procedia Engineering 111, 462-469, 2015
32015
Analiza wpływu obciążeń dynamicznych na zachowanie się lepko-sprężystego modelu nawierzchni drogowej
A Zbiciak, K Brzeziński, R Michalczyk
Logistyka 3, 7037-7045, 2014
32014
Preliminary validation of the dynamic probing methods used in estimation of the relative density of cohesionless soils
K Brzeziński, M Maślakowski, M Sokołowska
MATEC Web of Conferences 117, 00024, 2017
22017
„Analiza porównawcza projektów konstrukcji nawierzchni asfaltowej według wymagań starego i nowego polskiego katalogu”
A Zbiciak, K Brzeziński
Logistyka 6, 11718-11724, 2014
22014
Wpływ historii obciążenia na trwałość zmęczeniową gruntów związanych cementem
K Brzeziński, A Zbiciak
Drogownictwo, 2014
22014
Porównanie kosztów budowy nawierzchni podatnych i półsztywnych przyjętych w starym i nowym polskim katalogu typowych konstrukcji
A Zbiciak, H Anysz, K Brzeziński, ID i Mostów
Polish-Ukrainian-Lithuanian Transactions „Theoretical Foundations of Civil …, 2013
22013
Assessment of the effect of concrete slab geometrical parameters on the distribution of stresses in the road pavement structure
A Zbiciak, M Graczyk, K Józefiak, K Brzeziński, R Michalczyk
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 18 (3), 171-180, 2019
12019
Time–temperature superposition for viscoelastic materials with application to asphalt–aggregate mixes
A Zbiciak, R Michalczyk, K Brzeziński
International Journal of Environmental Science and Technology 16 (9), 5059-5064, 2019
12019
Zmiana charakterystyki dynamicznej toru w celu ograniczenia emisji hałasu–badania numeryczne
K Brzeziński, R Michalczyk
Przegląd Komunikacyjny 74, 2019
12019
Validation of the cone penetrometer suitability for determining the state of soil
M Maślakowski, K Brzeziński, A Zbiciak, K Józefiak
Archives of Civil Engineering 64 (4), 265-280, 2018
12018
Evaluation of the Volume Measurement Optical Method Suitability for Determining the Relative Compaction of Soils
K Brzeziński, M Maślakowski, P Liszewski
Civil Engineering Journal 4 (9), 2052-2059, 2018
12018
Tłumiki torowe i przyszynowe jako innowacyjne rozwiązania dla ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego
K Brzeziński, C Kraśkiewicz, W Oleksiewicz, M Płudowska-Zagrajek, ...
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2018
12018
ERT i GPR–geofizyczne metody badań podłoża wykorzystywane w budownictwie liniowym
M Maślakowski, K Józefiak, K Brzeziński, M Superczyńska
Przegląd Geologiczny 65 (10/2), 765-771, 2017
12017
Koncepcja procedury walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie
K Brzeziński, M Maślakowski, A Zbiciak, K Józefiak
Drogownictwo, 2017
12017
Numerical Vibration Response of Railway Track Retrofitted with Single Degree of Freedom Rail Dampers
R Michalczyk, K Brzeziński, A Zbiciak
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 661 (1), 012151, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20